« Grįžti

Kaip nuo 2009-01-01 apmokestinamos išmokos pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatytas papildomas draudimas dėl ligos, darbingumo praradimo, organų (ar jų funkcijų), galūnių (ar jų funkcijų) netekimo, nelaimingo atsitikimo ar mirties dėl nelaimingo atsitikimo?

Atnaujinimo data: 2015-03-14
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.7.1.2] Gyvybės draudimo išmokų apmokestinimas nuo 2009-01-01
Registracijos numeris   KD-6737

 

Išmokos pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatytas papildomas draudimas dėl ligos, darbingumo praradimo, organų (ar jų funkcijų) netekimo, nelaimingo atsitikimo ar mirties dėl nelaimingo atsitikimo, yra priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms.

PAVYZDYS

 

 1. Gyventojas 2015 metais sudarė 5 metų laikotarpio gyvybės draudimo sutartį, gyvybės draudimo suma – 20 000 Eur. Draudžiamasis įvykis – apdraustojo mirtis, o pasibaigus draudimo sutarties terminui išmoka neišmokama. 2019 metais įvyksta draudžiamasis įvykis – apdraustojo mirtis. Draudimo įmonė naudos gavėjui (gyventojui) išmoka 20 000 Eur. Visa gyventojo gauta suma gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.

2. Gyventojas 2015 metais sudarė 10 metų gyvybės draudimo sutartį. Sutartyje numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties terminui. Gyvybės draudimo suma – 50 000 Eur. 2017 metais įvyksta draudiminis įvykis – apdraustojo mirtis. Gyvybės draudimo įmonė naudos gavėjui (gyventojui) išmoka 50 000 Eur sumą. Visa gyventojo gauta suma gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.

 

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 17 str. 1 d. 13 p.