« Grįžti

Ar GPMĮ 17 str. 1 d. 14 punkte nustatytos lengvatos taikymo tikslais apskaičiuojant sumą, per mokestinį laikotarpį neviršijančią 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų, turi būti įskaičiuojami ir apmokestinamosioms bei neapmokestinamosioms pajamoms priskiriami dienpinigiai?

Atnaujinimo data: 2018-02-28
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.7.1.4] Įmokų pagal gyvybės draudimo sutartis apmokestinimas
Registracijos numeris   KD-8840

 

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo taikymo prasme dienpinigiai laikomi su darbo santykiais susijusiomis pajamomis. GPMĮ 17 str. 1 d. 14 punkte nustatyta lengvata 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų neviršijančioms įmokoms. Lengvata nėra siejama tik su apmokestinamosiomis su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, todėl, apskaičiuojant neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamą 25 proc. įmokų sumą, šios įmokos turi būti lyginamos su visomis per mokestinį laikotarpį gautomis su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, įskaitant tiek apmokestinamus, tiek neapmokestinamus dienpinigius.

Teisės aktai
LRS  GPM 17 str. 1 d.14 p.