Kaip apmokestinamos darbdavio darbuotojo naudai mokamos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis, sudarytas iki 2012-12-31, pensijų įmokos į sąskaitą pensijų fonde bei draudimo įmokos už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą?

Atnaujinimo data: 2014-02-05
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.7.1.4] Įmokų pagal gyvybės draudimo sutartis apmokestinimas
[1.4.8.21] Pensijos, rentos
Registracijos numeris   KD-5716

 

Galioja nuo 2013-05-07:

1. Pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 14 punkto nuostatas pajamų mokesčiu neapmokestinamos darbuotojo naudai darbdavio mokamos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartį, sudarytą iki 2012 m. gruodžio 31 d. (šios nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2012 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas):

- kai draudimo sutarties terminas ne trumpesnis kaip 10 metų,

- arba kai draudimo išmoka išmokama apdraustajam sulaukus 55 metų,

- kai įmokų suma neviršija 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų.

2. Pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 14 punkto nuostatas pajamų mokesčiu neapmokestinama darbuotojo naudai darbdavio mokamos draudimo įmokos už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą :

- kai draudimo objektas yra apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas,

- kai įmokų suma, per mokestinį laikotarpį neviršija 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų.

3. Pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 14 punkto nuostatas pajamų mokesčiu neapmokestinama darbuotojo naudai darbdavio mokamos pensijų įmokos į pensijų sąskaitą pensijų fonde:

- jei suma per mokestinį laikotarpį neviršija 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų.

Pastaba. Jei darbdavys darbuotojo naudai moka ir gyvybės draudimo įmokas pagal gyvybės draudimo sutartį, sudarytą iki 2012 m. gruodžio 31 d., ir pensijų įmokas į pensijų sąskaitą pensijų fonde, ir įmokas už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą, tai visos šios įmokos kartu neturi viršyti 25 proc. per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų.

GPMĮ 17 str. straipsnio 1 dalies 14 punkto lengvata taikoma, kai įmokos mokamos pagal iki 2004 m. balandžio 30 d. sudarytas sutartis, kai įmokų gavėjas nėra tikslinėse teritorijose įregistruotas ar kitaip organizuotas užsienio vienetas, ir pagal nuo 2004 m. gegužės 1 d. sudarytas sutartis, kai įmokų gavėjas yra vienetas, įregistruotas ar kitaip organizuotas Europos ekonominės erdvės valstybėje.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 17 str. 1 d. 14 p.
LRS  PMĮ 26 str.