« Grįžti

Kaip apmokestinamos darbdavio darbuotojo naudai mokamos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis, sudarytas nuo 2013-01-01, pensijų įmokos į sąskaitą pensijų fonde bei draudimo įmokos už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą?

Atnaujinimo data: 2014-02-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.7.1.4] Įmokų pagal gyvybės draudimo sutartis apmokestinimas
Registracijos numeris   KD-8048

 

Galioja nuo 2013-05-07:

1. Pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 14 punkto nuostatas pajamų mokesčiu neapmokestinamos darbuotojo naudai darbdavio mokamos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartį, sudarytą nuo 2013 m. sausio 1 d. (šios nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2013 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas):

- kai draudimo sutarties terminas ne trumpesnis kaip 10 metų,

- arba kai draudimo išmoka išmokama apdraustajam, kuriam  iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto gyvybės draudimo sutarties sudarymo metu galiojusiame Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, yra likę ne daugiau kaip 5 metai,

- kai įmokų suma neviršija 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų.

2. Pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 14 punkto nuostatas pajamų mokesčiu neapmokestinama darbuotojo naudai darbdavio mokamos draudimo įmokos už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą :

- kai draudimo objektas yra apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas,

- kai įmokų suma, per mokestinį laikotarpį neviršija 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų.

3. Pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 14 punkto nuostatas pajamų mokesčiu neapmokestinama darbuotojo naudai darbdavio mokamos pensijų įmokos į pensijų sąskaitą pensijų fonde:

- jei suma per mokestinį laikotarpį neviršija 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų.

SVARBU. Šios 1,2,3 dalyse nurodytos įmokos pajamų mokesčiu neapmokestinamos, jei įmokų gavėjas yra  vienetas, įregistruotas ar kitaip organizuotas Europos ekonominės erdvės valstybėje.

Pastaba. Jei darbdavys darbuotojo naudai moka ir gyvybės draudimo įmokas pagal gyvybės draudimo sutartį, sudarytą nuo 2013 m. sausio 1 d., ir pensijų įmokas į pensijų sąskaitą pensijų fonde, ir įmokas už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą, tai visos šios įmokos kartu neturi viršyti 25 proc. per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų.

 Atkreipiamas dėmesys, kad nuo 2014 metų sausio 1 dienos darbdaviai privalo deklaruoti sumokėtas įmokas, nepriklausomai nuo to, kad šios įmokos pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 14 punktą yra neapmokestinamos.


 

 

 

Teisės aktai
LRS  GPM 17 str. 1 d.14-1 p.