« Grįžti

Kaip apmokestinamos darbdavio darbuotojo naudai mokamos gyvybės draudimo įmokos, pensijų įmokos į sąskaitą pensijų fonde bei draudimo įmokos už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą, kai darbuotojas gauna motinystės, motinystės (tėvystės) pašalpas?

Atnaujinimo data: 2014-02-01
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.7.1.4] Įmokų pagal gyvybės draudimo sutartis apmokestinimas
Registracijos numeris   KD-7550

Galioja nuo 2013-05-07:

Gyventojo neapmokestinamosioms pajamoms yra priskiriama darbuotojo naudai darbdavio mokamų gyvybės draudimo įmokų pagal gyvybės draudimo sutartį, sudarytą  nuo 2013 m. sausio 1 d., kai draudimo sutarties terminas ne trumpesnis kaip 10 metų arba kai draudimo išmoka išmokama apdraustajam, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto gyvybės draudimo sutarties sudarymo metu galiojusiame Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, yra likę ne daugiau kaip 5 metai, ir draudimo įmokų už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą, kai draudimo objektas yra apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas, ir pensijų įmokų į pensijų sąskaitą pensijų fonde suma, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų.

PASTABA. Gyventojo neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos aukščiau paminėtos pajamos  tuo atveju, jeigu įmokų gavėjas yra vienetas, įregistruotas ar kitaip organizuotas Europos ekonominės erdvės valstybėje.

Darbdavio sumokėtos įmokos turi būti lyginamos su per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotomis su darbo santykiais susijusiomis pajamomis. GPMĮ taikymo tikslais prie darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų priskiriamas ne tik darbo užmokestis, bet ir ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos; taip pat ir nėštumo ir gimdymo atostogų pašalpos, gaunamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 17 str. 1 d. 14 p.