« Grįžti

Ar privalo gyventojas deklaruoti ne gyvybės draudimo išmokas?

Atnaujinimo data: 2015-09-03
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.7.2] Ne gyvybės draudimo išmokos
Registracijos numeris   KD-848

 

Kadangi ne gyvybės draudimo išmokos yra nurodytos nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąraše, tai gyventojas gali jas deklaruoti, bet neprivalo.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2009-12-15 įsakymas Nr. VA-96 „DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO " 1 priedas
LRS  GPMĮ 27 str. 1 d.