Kas turi apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti nuo A klasės apmokestinamoms pajamoms priskiriamų ne gyvybės draudimo išmokų pajamų mokestį?

Atnaujinimo data: 2015-09-05
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.7.2] Ne gyvybės draudimo išmokos
Registracijos numeris   KD-847

 

Nuo ne gyvybės draudimo išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms (jeigu šios išmokos nėra priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms), pajamų mokestį apskaičiuoja, išskaičiuoja ir sumoka į biudžetą mokestį išskaičiuojantis asmuo.

Mokestį išskaičiuojantis asmuo pajamų mokestį, apskaičiuotą nuo išmokėtų ne gyvybės draudimo išmokų, privalo sumokėti į valstybės biudžetą:

– iki to paties mėnesio 15 dienos, kai ne gyvybės draudimo išmokos išmokėtos iki to mėnesio 15 dienos,

– iki to paties mėnesio paskutinės dienos, kai ne gyvybės draudimo išmokos išmokėtos po to mėnesio 15 dienos.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 23 str. 1 d.