Kas privalo išskaičiuoti, sumokėti ir deklaruoti pajamų mokestį nuo išmokėtų honorarų (išmokos nuolatiniam Lietuvos gyventojui)?

Atnaujinimo data: 2018-01-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.8] Honorarai
Registracijos numeris   KD-911

 

Nuo išmokėtų honorarų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, pajamų mokestį apskaičiuoti, sumokėti ir deklaruoti išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį privalo išmokas išmokantis asmuo (nuolatinis Lietuvos gyventojas, Lietuvos vienetas, užsienio vieneto nuolatinė buveinė, nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę), už 2017 metus pateikdamas mėnesinę deklaraciją FR0572 (tik pagrindinį deklaracijos FR0572 lapą) bei metinę FR0573 ir jos priedą FR0573A.

Nuo 2018-01-01 šios išmokos deklaruojamos mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje bei metinėje GPM312 ir jos priede GPM312L.

Nuo honorarų, gautų iš užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę, iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per nuolatinę bazę, priskiriamų B klasės pajamoms, apskaičiuoti, sumokėti mokėtiną mokestį į biudžetą ir pateikti atitinkamų metų metinę pajamų mokesčio deklaraciją  privalo tokias pajamas gavęs nuolatinis Lietuvos gyventojas.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 23 str. 1 d.
LRS  GPMĮ 24 str. 1 d.
LRS  GPMĮ 25 str.