« Grįžti

Kuria individualia veikla gyventojas negali verstis?

Atnaujinimo data: 2014-11-26
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.1] Licencijuojama veikla, individualios veiklos apribojimai
Registracijos numeris   KD-1657
Gyventojas negali verstis:
 - licencijuojama veikla;
- advokato veikla, jei pagal Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymą neatitinka visų jam keliamų profesinių ir kvalifikacinių reikalavimų;

- veikla, jeigu įstatymai numato reikalavimą įsteigti juridinius asmenis (reikia pasitikslinti atitinkamą veiklos sritį reglamentuojančiuose teisės aktuose, o taip pat atitinkamose institucijose, kuruojančiose tą veiklos sritį).

Jeigu teisės aktai nedraudžia gyventojui kaip fiziniam asmeniui (neįsteigus juridinio asmens) vykdyti tam tikros ekonominės veiklos, tai jis tą veiklą gali vykdyti, nors jai ir reikalinga licencija ar bet koks kitas leidimas.

Pavyzdys

Gyventojas nutaria užsiimti individualia komercine veikla ir prekiauti alkoholiniais gėrimais bei tabako gaminiais. Pasiteiravęs Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje, jis sužino kad, – alkoholinių gėrimų importas, didmeninė prekyba ir mažmeninė prekyba jais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr.618) bei didmeninė ir mažmeninė prekyba tabako gaminiais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. 383) yra licencijuojamos veiklos, o licencijos šioms veikloms išduodamos tik įmonėms, todėl jis negalės verstis šia individualia veikla.