Individualios veiklos pažymos (forma FR0468, FR0469) išdavimas

Atnaujinimo data: 2013-06-27
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.2] Registravimas / išregistravimas
Registracijos numeris   KD-1390

 

Kai VMI pateikiamas fizinio asmens prašymas įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą REG812 forma, laikoma, kad nuolatinis ir/ar nenuolatinis Lietuvos gyventojas VMI informavo apie pradedamą vykdyti individualią veiklą.

VMI gyventojo prašymu per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos privalo išduoti pažymą FR0468 forma apie nuolatinio Lietuvos gyventojo vykdomą individualią veiklą arba FR0469 forma nenuolatinio Lietuvos gyventojo įregistruotą nuolatinę bazę Lietuvoje.

Išduotos pažymos duomenys kartu su kitais gyventojo duomenimis, esančiais registravimo registre, skelbiami Mano VMI. Pažymą gyventojas gali atsispausdinti iš Mano VMI.

Pažymą gyventojas taip pat gali atsiimti asmeniškai bet kurioje VMI, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris, sutikrinus duomenis, grąžinamas pateikėjui.

Jei pasikeičia gyventojo vardas, pavardė, veiklos rūšies kodas, tai gyventojo pageidavimu turi būti išduodama nauja pažyma. Naujai išduotos pažymos numeris nesikeičia.

Jei dėl pažymos išdavimo į VMI kreipiasi gyventojui atstovaujantis asmuo, tai, pateikdamas laisvos formos prašymą, jis turi nurodyti savo vardą, pavardę, mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą), gyvenamosios vietos adresą Lietuvoje ir telefono numerį. Kartu su prašymu atstovas turi pateikti jam išduotą atstovavimą patvirtinantį dokumentą, kurio kopija lieka VMI, o originalas grąžinamas pateikėjui.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 34 str. 4 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 373 DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO IR NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO NUOLATINĖS BAZĖS ĮREGISTRAVIMO LIETUVOJE PAŽYMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ