Kaip nurašomos gyventojo patirtos automobilio degalų įsigijimo išlaidos, vykdant individualią keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais (taksi) veiklą?

Atnaujinimo data: 2015-11-05
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.3.2] Taksi veikla
Registracijos numeris   KD-8050

 

Gyventojas, norintis leidžiamais atskaitymais pripažinti patirtas degalų įsigijimo išlaidas, turi pagristi ne tik faktą, kad tokios išlaidos yra patirtos, o ir sunaudotų degalų kiekį individualios veiklos pajamų uždirbimui, t. y. gyventojas turi įrodyti, kokį kiekį degalų jis išnaudojo vykdydamas individualią veiklą.

Tam tikslui gyventojas turėtų savo pasirinkta ir suprantama forma fiksuoti individualioje veikloje naudojamos transporto priemonės panaudojimo ir degalų suvartojimo duomenis. Degalų sunaudojimo normas gyventojas gali pasitvirtinti pats, atsižvelgdamas į:

-  gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis, arba

kontrolines (bazines) kuro sąnaudų normas pagal Automobilių kuro normų nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1995 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 405. Ši nuostata nuo 2015-11-06 negalioja.

Prie leidžiamų atskaitymų galima priskirti tik faktiškai nuvažiuotam (siejamam su pajamų uždirbimu) atstumui tenkantį degalų kiekį, neviršijantį norminio kiekio. Eksploatavimo išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, jeigu automobilis buvo priskirtas individualios veiklos turtui pagal pateiktą pranešimo FR0457 formą.

LRS  LR Susisiekimo ministro 1995-10-12 įsakymas Nr.405 „Dėl automobilių kuro normų nustatymo metodikos"