« Grįžti

Kokiais dokumentais turi būti pagrįstos išlaidos, skirtos individualiai keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi veiklai?

Atnaujinimo data: 2015-12-12
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.3.2] Taksi veikla
Registracijos numeris   KD-8006

 

Išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus.

Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai:
1)
apskaitos dokumento pavadinimas;
2) ūkio subjekto, surašiusio
apskaitos dokumentą, pavadinimas,
kodas;
3)
apskaitos dokumento data;
4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys;
5) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Jeigu ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio  rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai;
6) nuo 2016-01-01 tokie apskaitos dokumentų rekvizitai yra neprivalomi: asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir pareigos. Iki 2015-12-31 tokie apskaitos dokumentų rekvizitai buvo privalomi : asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir pareigos.

Be privalomų apskaitos dokumentų rekvizitų išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose privalo būti nurodyta:

1) prekių ar paslaugų teikėjo vardas, pavardė ir asmens kodas;

2) prekių ar paslaugų pirkėjo (gyventojo) vardas, pavardė ir asmens kodas.

Iš visų išlaidas pagrindžiančių dokumentų turėtų būti galima nustatyti ūkinės operacijos turinį, todėl tokiuose dokumentuose be kitų rekvizitų turėtų būti ir pirkėjo bei pardavėjo rekvizitai.

Išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus, jeigu prekių ar paslaugų, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertė (įskaitant PVM) neviršija 100 eurų (nuo 2015-01-01 iki 2015-05-31 -290 eurų; iki 2014-12-31- 1 000 litų). 

Degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintųjų dujų) įsigijimo išlaidos sąnaudomis, kai atsiskaitant už degalus naudojamos specialios degalų pardavėjo išduotos kortelės, atsiskaitymas kuriomis gali būti identifikuotas kasos aparato kvite, pripažįstamos tik pagal sąskaitas faktūras ar PVM sąskaitas faktūras. Pirkėjas (klientas) šiuo atveju kasos aparato kvito turėti neprivalo. Degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintų dujų) pirkimo išlaidos gali būti pripažįstamos sąnaudomis ir pagal kasos aparatų kvitus, bet   tik tuo atveju, jeigu kasos aparato kvite nurodyta prekių (paslaugų) vertė (įskaitant PVM) neviršija 150 eurų ir jame yra visi teisės aktų nustatyti kasos aparato kvitui privalomi rekvizitai, taip pat rekvizitas (rekvizitai), pagal kurį (kuriuos) galima identifikuoti prekių (paslaugų) pirkėją.

Teisės aktai
LRS  2001-11-06 LR buhalterinės apskaitos įstatymas 13 str.