« Grįžti

Kuriame metinės pajamų mokesčio deklaracijos priede nuolatinis Lietuvos gyventojas turi nurodyti individualios veiklos pajamas gautas iš užsienio?

Atnaujinimo data: 2016-12-11
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.3.4] Pajamų deklaravimas
Registracijos numeris   KD-1633

Nuolatinis Lietuvos gyventojas,  vykdęs individualią veiklą, pildo GPM308 deklaraciją ir GPM308V priedą , net ir tuo atveju, jeigu individualios veiklos pajamų negavo.

Deklaracijos GPM308R priedą turi užpildyti nuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs (uždirbęs) individualios veiklos pajamų, nuo kurių turi būti sumokėtas pajamų mokestis, taikant 5 ar 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, kai iš tos pačios individualios veiklos rūšies pajamos yra gautos (uždirbtos) daugiau kaip vienoje valstybėje (t. y. kai GPM308V priedo V3>1, o V5 laukelyje įrašyta 5 ar 15 procentų), nesvarbu, kokį apskaitos principą gyventojas taiko. GPM308V priede bendromis sumomis deklaruotos kiekvienos individualios veiklos rūšies pajamos, leidžiami atskaitymai ir mokestiniai nuostoliai šiame GPM308R priede suskaidomi, t. y. apskaičiuojami atskirai pagal kiekvieną valstybę, kurioje individualios veiklos pajamos buvo gautos (uždirbtos).

LRS  VMI prie FM viršininko 2009-12-15 įsakymas Nr. VA-96 "DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"