« Grįžti

Kurios klasės pajamoms priskiriamos individualios veiklos pajamos?

Atnaujinimo data: 2017-12-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.3.4] Pajamų deklaravimas
Registracijos numeris   KD-1271

 

Individualios veiklos pajamos, išskyrus sporto ir atlikėjų individualios veiklos pajamas, taip pat individualios veiklos pajamas, gautas už parduotą arba kitaip perleistą nuosavybėn nenukirstą mišką, apvaliąją medieną, atliekas, priskiriamos B klasės pajamoms.  B klasės pajamas deklaruoja ir pajamų mokestį nuo šių pajamų apskaičiuoja bei sumoka pats tokias pajamas gavęs asmuo, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, pateikdamas metinę pajamų deklaraciją.

Sporto ir atlikėjų individualios veiklos pajamos, taip pat individualios veiklos pajamos, gautos už parduotą arba kitaip perleistą nuosavybėn nenukirstą mišką, apvaliąją medieną, atliekas, kurios gaunamos iš Lietuvos vieneto, iš užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę bei iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę priskiriamos A klasės pajamoms nuo kurių pajamų mokestį apskaičiuoja, išskaičiuoja ir sumoka išmoką išmokėjęs asmuo.

Iki 2017-12-31 gyventojo, vykdančio individualią veiklą, individualios veiklos pajamos gautos iš darbdavio priskiriamos A klasės pajamoms.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 10, 22str.