« Grįžti

Ar galima priskirti individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams individualios veiklos turto įsigijimo (nuomos) išlaidas bei su jo eksploatacija susijusias išlaidas, jei turtas formoje FR0457 buvo deklaruotas vėliau, nei faktiškai buvo pradėtas naudoti veikloje?

Atnaujinimo data: 2015-10-05
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.4.1] Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio turto...
Registracijos numeris   KD-6569

 

 Individualią veiklą vykdantis gyventojas apie veikloje naudojamą ilgalaikį turtą turėtų informuoti mokesčių administratorių pateikdamas „Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir/arba kitai ekonominei veiklai" formą FR0457, patvirtintą VMI prie FM viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 372.

 Turto įsigijimo (nuomos) išlaidų ir su šio turto eksploatacija susijusių išlaidų priskyrimas individualios veiklos išlaidoms nėra sietinas vien tik su turto deklaravimu FR0457 formoje. Pagrindinis reikalavimas yra faktinis turto naudojimas veiklos pajamoms gauti (uždirbti), kurį gali patvirtinti ne tik formos FR0457 pateikimas, bet ir kiti dokumentai, įrodantys, jog nurodytas turtas buvo naudojamas individualioje veikloje. Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme įtvirtintu turinio viršenybės prieš formą principu, jei gyventojas gali įrodyti, jog atitinkamas turtas buvo naudojamas individualioje veikloje, su šio turto naudojimu patirtos išlaidos gali būti laikomos leidžiamais atskaitymais nuo tada, kai minėtas turtas buvo faktiškai pradėtas naudoti veikloje.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-12-24 įsakymas Nr. 372 „DĖL FIZINIO ASMENS PRANEŠIMO APIE ILGALAIKIO TURTO AR JO DALIES PRISKYRIMĄ VYKDOMAI INDIVIDUALIAI IR / ARBA KITAI EKONOMINEI VEIKLAI FR0457 FORMOS IR JOS PAPILDOMO LAPO FR0457P FORMOS PILDYMO BEI PATEIKIMO MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"