« Grįžti

Kada, kam ir kokiu būdu teikiama fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai FR0457 forma?

Atnaujinimo data: 2015-12-19
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.4.1] Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio turto...
[1.8.14] Fiziniams asmenims apie PVM
Registracijos numeris   KD-7024

 

FR0457 ir FR0457P formos mokesčių administratoriui turi būti pateikiamos kiekvieną kartą prieš pradedant individualioje ir / arba ekonominėje veikloje naudoti ilgalaikį turtą arba šioje veikloje nustojus jį naudoti. Tokiu atveju šią formą reikia pateikti tą mėnesį, nuo kurio šio turto gyventojas nebelaiko individualios veiklos turtu.

Fizinis asmuo, PVM mokėtojas, teikiantis FR0457 formą tik PVM tikslais, ją gali pateikti AVMI, atsižvelgdamas į savo mokestinį laikotarpį, šiais terminais:

1. kai mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, FR0457 forma dėl mokestiniame laikotarpyje įsigyto (importuoto) ilgalaikio materialiojo turto priskyrimo ekonominei veiklai turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos,

2. kai mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis, FR0457 dėl mokestiniame laikotarpyje įsigyto (importuoto) ilgalaikio materialiojo turto priskyrimo ekonominei veiklai turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 dienos.

Nuo 2019-05-23 FR0457 forma ir jos papildomo lapo FR0457P forma teikiama tik elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS).

Iki 2019-05-22 formą buvo galima galima pateikti tokiais būdais:

1. betarpiškai įteikti AVMI darbuotojui,

2. atsiųsti paštu,

3. pateikti elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS).

FR0457 ir FR0457P formos kiekvieną kartą teikiamos visiškai užpildytos, t. y. jose turi būti įrašomi duomenys apie visą formų pateikimo metu individualioje ir/arba kitoje ekonominėje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą ir apie turtą, kuris bus priskirtas individualiai ir/arba ekonominei veiklai nuo šių formų pateikimo, ir apie turtą, kuris nebelaikomas individualios veiklos turtu, nuo mėnesio, kurį šios formos pateikiamos. Nuo 2015 m. teikiamose ir tikslinamose FR0457 ir FR0457P formose sumos nurodomos eurais.

Duomenys apie turtą, kuris nebelaikomas individualios veiklos turtu (kai užpildytas FR0457 arba FR0457P formos 17 laukelis), pateikiami vieną kartą ir vėliau, teikiant FR0457 ir/arba FR0457P formas, nekartojami.

Pirmą kartą teikiant antros versijos FR0457 ir FR0457P formas, turi būti nurodomas visas antros versijos FR0457 ir FR0457P formų pateikimo metu individualioje ir/arba ekonominėje veikloje naudojamas turtas.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-12-24 įsakymas Nr. 372 „DĖL FIZINIO ASMENS PRANEŠIMO APIE ILGALAIKIO TURTO AR JO DALIES PRISKYRIMĄ VYKDOMAI INDIVIDUALIAI IR / ARBA KITAI EKONOMINEI VEIKLAI FR0457 FORMOS IR JOS PAPILDOMO LAPO FR0457P FORMOS PILDYMO BEI PATEIKIMO MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"