« Grįžti

Kas yra ilgalaikis ir individualios veiklos turtas?

Atnaujinimo data: 2016-12-16
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.4.1] Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio turto...
Registracijos numeris   KD-1434

 

Ilgalaikiam turtui priskiriamas toks turtas, kuris atitinka du kriterijus:

- turtas ilgiau kaip vienerius metus turi būti naudojamas gyventojo pajamoms uždirbti (ekonominei naudai gauti) ir

- turto kaina turi būti ne mažesnė už gyventojo kiekvienai turto grupei nusistatytą minimalią kainą.

Kai turtas (kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai) yra gyventojo naudojamas tik savo individualiai veiklai, jis tampa individualios veiklos turtu.

Individualiai veiklai vykdyti gali būti naudojamas asmeninis, sutuoktinio, taip pat ne nuosavybės teise priklausantis turtas. Šis veikloje naudojamas turtas gali būti ilgalaikis ir trumpalaikis.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 2 str. 29 d.