Kurios išlaidos laikomos gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla, leidžiamais atskaitymais?

Atnaujinimo data: 2016-05-29
Registracijos numeris   KD-6800 Leidžiami atskaitymai - tai patirtos įprastinės ir būtinos veiklos išlaidos, susijusios su per...

Kurios išlaidos laikomos gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla, leidžiamais atskaitymais?

Atnaujinimo data: 2016-05-29
Registracijos numeris   KD-6800 Leidžiami atskaitymai - tai patirtos įprastinės ir būtinos veiklos išlaidos, susijusios su per...

Ilgalaikio turto, naudojamo individualioje veikloje, nusidėvėjimo apskaičiavimas

Atnaujinimo data: 2015-12-22
Registracijos numeris   KD-6636   Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidomis laikoma turto įsigijimo kaina su PVM, jei turto...