Ar galima priskirti leidžiamiems atskaitymams eksploatacines turto, kuris naudojamas ne tik individualioje veikloje, išlaidas?

Atnaujinimo data: 2016-02-20
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.4.2] Leidžiami / neleidžiami atskaitymai
Registracijos numeris   KD-1479

Eksploatavimo išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams pagal to turto faktinį naudojimą individualioje veikloje.

Jei turtas naudojamas ne tik individualioje veikloje ir individualios veiklos turtui priskiriama tik tam tikra turto dalis, jos įsigijimo išlaidomis laikoma atitinkama apskaičiuotos šio ilgalaikio turto įsigijimo kainos dalis, atitinkanti mokesčių administratoriui deklaruotą (FR0457 formoje) to ilgalaikio turto naudojimo individualioje veikloje dalį procentais, kuri tokiu atveju negali būti didesnė negu:

Ilgalaikio turto grupė

Maksimali įsigijimo išlaidoms priskiriama ilgalaikio turto įsigijimo kainos dalis

Pastatai, patalpos, kiti statiniai

90 proc.

Mašinos ir įrengimai

90 proc.

Minkštasis inventorius (patalynė ir kt.), ūkinis inventorius (garso ir vaizdo aparatūra, mikrobangų krosnelės ir kt.), baldai

90 proc.

Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)

90 proc.

Krovininiai automobiliai, autobusai, laivai, lėktuvai, priekabos ir puspriekabės

90 proc.

Traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio mašinos, žemės ūkio inventorius (akėčios, plūgai ir kt.)

90 proc.

Daugiamečiai sodiniai

90 proc.

Mobiliojo ryšio priemonės

50 proc.

Kitas ilgalaikis turtas

90 proc.

 

Teisės aktai
LRS  Finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 303 DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO SU INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ GAVIMU ARBA UŽDIRBIMU SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ PRISKYRIMO LEIDŽIAMIEMS ATSKAITYMAMS BEI JŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO