« Grįžti

Ar gyventojas, vykdantis individualią miškų ūkio veiklą, gali į išlaidas įtraukti realiai su nenukirsto miško ir apvaliosios medienos pardavimu susijusias išlaidas (t.y. turto paruošimo pardavimui susijusias išlaidas): biržės atrėžimo, miško kirtimo bei ištraukimo (ruošos) ir miško atkūrimui patirtas išlaidas ?

Atnaujinimo data: 2017-12-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.4.2] Leidžiami / neleidžiami atskaitymai
Registracijos numeris   KD-8477

 

Pagal GPMĮ 18 straipsnio nuostatas gyventojai, kurie nustatyta tvarka įregistruoja individualią miškų ūkio veiklą, iš gautų per mokestinį laikotarpį individualios veiklos pajamų gali atimti leidžiamus atskaitymus, t.y. faktiškai gautos arba uždirbtos individualios veiklos pajamos gali būti mažinamos patirtomis įprastinėmis šiai veiklai išlaidomis. Todėl turto paruošimo pardavimui susijusios išlaidos (biržės atrėžimo, miško kirtimo bei ištraukimo (ruošos) ir miško atkūrimui patirtos išlaidos) bei kitos įprastinės šiai veiklai vykdyti patirtos išlaidos gali būti atimamos iš gautų individualios veiklos pajamų.

Išsamesnę informaciją apie individualios veiklos apmokestinimo tvarką nuo 2018-01-01 rasite čia.

Miškų ūkio veiklos pajamoms taikomas ne 15 proc., o sumažintas 5 procentų pajamų mokesčio tarifas (iki 2017-12-31).

Be to, pagal GPMĮ 18 straipsnio 12 punktą apskaičiuojant apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas, gyventojų pasirinkimu vietoj faktiškai patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų, leidžiamais atskaitymais gali būti pripažįstama suma, lygi 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų. Pasirinkus šį metodą gyventojai neprivalo turėti atskaitomą sumą pagrindžiančių dokumentų.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 18 str.