« Grįžti

Ar keleivinio transporto bilietų įsigijimo išlaidas galima priskirti individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams?

Atnaujinimo data: 2014-11-02
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.4.2] Leidžiami / neleidžiami atskaitymai
Registracijos numeris   KD-7000

 

Jeigu kelionė (-ės) yra susijusi (-os) su individualios veiklos pajamų gavimu (uždirbimu) ir tai yra įprastinės gyventojo, vykdančio individualią veiklą, išlaidos, tai jos galėtų būti pripažintos leidžiamais atskaitymais. Minėtos išlaidos gali būti pripažintos individualios veiklos leidžiamais atskaitymais, jeigu jos yra pagrįstos sąskaitomis faktūromis arba kasos aparato kvitais.

Pažymėtina, kad remiantis mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780 2.5 punktu, tais atvejais, kai parduodant keleivinio transporto bilietus neprivaloma išduoti kasos aparato kvito, keleivinio transporto išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal teisės aktų reikalavimus atitinkančius keleivinio transporto bilietus.

Nuolatinių bilietų įsigijimo išlaidos gali būti priskirtos leidžiamiems atskaitymams ta dalimi, kiek gyventojas juos naudoja kelionėms individualios veiklos tikslais. Šią dalį gyventojas apsisprendžia ir laisvos formos dokumentu pasitvirtina pats.

Atsižvelgiant į tai, kad leidžiamais atskaitymais pripažįstamos išlaidos, pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnį, turi būti susijusios su pajamų uždirbimu ir įprastinės vykdomai veiklai, gyventojas, atsižvelgdamas į savo veiklos pobūdį ir važiavimo visuomeniniu transportu dažnumą, turėtų pats nusistatyti, kokiu dokumentu (pvz., surašytu laisvos formos aktu, kuriame nurodytas kelionės tikslas ir kita susijusi informacija), patirtos transporto išlaidos bus susietos su individualios veiklos pajamų uždirbimu.

Teisės aktai
LRS  LR finansų ministro 2002-09-25 įsakymas Nr. 303 „DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO SU INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ GAVIMU ARBA UŽDIRBIMU SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ PRISKYRIMO LEIDŽIAMIEMS ATSKAITYMAMS BEI JŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"