Kada gyventojo, vykdančio individualią miškininkystės veiklą pagal pažymą, patirtos miško atželdinimo išlaidos bus priskiriamos individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams, kai atželdintas miškas parduodamas?

Atnaujinimo data: 2014-02-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.4.2] Leidžiami / neleidžiami atskaitymai
Registracijos numeris   KD-8193

Individualios veiklos pagal pažymą  išlaidų dalis, kuri tenka per mokestinį laikotarpį gautoms arba uždirbtoms pajamoms, yra priskiriama leidžiamiems atsakymams. Todėl minėtu atveju, gyventojo patirtos miško apželdinimo išlaidos bus traukiamos į leidžiamus atskaitymus tuomet, kai atželdintas miškas, jį nukirtus, bus parduotas.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 18 str.