Kaip nustatyti parduotų daiktų įsigijimo kainą, jei gyventojas prekiauja dėvėtais drabužiais, kuriuos perka ne vienetais, o kilogramais?

Atnaujinimo data: 2015-11-09
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.4.2] Leidžiami / neleidžiami atskaitymai
Registracijos numeris   KD-7631

 

Dėvėtų drabužių savikaina turėtų būti paskaičiuota proporcingai, dalinant drabužių kilogramų skaičių iš vienetų skaičiaus. Prie sąnaudas patvirtinančio dokumento turi būti pridėtas laisvos formos dokumentas, kuriame išvardintos konkrečios prekės ir paskaičiuota jų savikaina.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 18 str.
LRS  LR finansų ministro 2002-09-25 įsakymas Nr. 303 „DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO SU INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ GAVIMU ARBA UŽDIRBIMU SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ PRISKYRIMO LEIDŽIAMIEMS ATSKAITYMAMS BEI JŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"