« Grįžti

Kaip individualią veiklą vykdantis gyventojas turi įforminti kelionės išlaidas?

Atnaujinimo data: 2015-01-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.4.3] Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
Registracijos numeris   KD-2154

 

Gyventojas išvykimą iš nuolatinės veiklos vykdymo vietos turi įforminti atitinkamu aktu, kuriame nurodomas išvykimo tikslas, vieta (vietos), trukmė   (jeigu komandiruotės metu vykstama  į  keletą užsienio  valstybių  –  buvimo kiekvienoje  užsienio   valstybėje trukmė)  ir  gyventojo  numatomų apmokėti išlaidų  rūšys.  

Jeigu išvykimas susijęs tiek su individualios veiklos vykdymu, tiek su asmeniniais gyventojo tikslais, akte turi būti nurodyta ir pagrįsta, kuri dalis su išvykimu susijusių išlaidų priskirtina individualiai veiklai, ir tik ši dalis išlaidų gali būti priskirta leidžiamiems atskaitymams.

Teisės aktai
LRS  LR finansų ministro 2002-09-25 įsakymas Nr. 303 „DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO SU INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ GAVIMU SUSIJUSIŲ LEIDŽIAMŲ ATSKAITYMŲ BEI JŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO"