« Grįžti

Ar gyventojas, vykdantis individualią veiklą, privalo naudoti kasos aparatą?

Atnaujinimo data: 2016-01-29
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.5.1] Apskaitos dokumentai
[1.4.9.5.2] Buhalterinės apskaitos tvarkymas
Registracijos numeris   KD-1584

Kasos aparatą (toliau - EKA)  privalo naudoti gyventojai, vykdantys individualią prekybos veiklą (maisto produktais ir kitomis prekėmis) įsigijus verslo liudijimą ir pagal individualios veiklos pažymą bei prekiaujantys pastatuose ar patalpose, taip pat kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuose nameliuose, autoparduotuvėse, t. y. ne lauko sąlygomis.

Taip pat kasos aparatą nuo 2017-11-01 privalo naudoti tie, kurie teikia viešojo maitinimo paslaugas bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo bei profesinio mokymo įstaigų patalpose.

Nereikalaujama naudoti EKA gyventojams, kurie verčiasi individualia veikla ir teikia paslaugas arba parduoda savo gamybos ne maisto prekes.

Nustatyti kasos aparato nenaudojimo atvejai, kai EKA neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą (VMI prie FM viršininko 2012 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. VA-40), t.y:

1. individualia veikla besiverčiantiems gyventojams, kurie prekiauja pastatuose ar patalpose, taip pat kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuose nameliuose, autoparduotuvėse, kurių siena (-os) arba ją atitinkantys konstrukcijos elementai yra visiškai ar didžia dalimi atidaromi į lauką,

2. gyventojams, kurie per paskutinius 2 metus pirmą kartą įregistravo prekybos individualią veiklą pagal pažymą arba įsigijo prekybos verslo liudijimą, arba keičia mokesčių sumokėjimo formą iš individualios veiklos su prekybos verslo liudijimu į prekybos individualią veiklą pagal pažymą, prekiauja pirmuosius 6 veiklos vykdymo mėnesius, skaičiuojamus nuo veiklos įregistravimo ar verslo liudijimo įsigijimo,

3. gyventojams, kurie įsigijo prekybos verslo liudijimą, kuriame numatyta veiklą vykdyti tik 1 dieną ar 2 dienas per savaitę,

4. konkrečiais atvejais, kai Valstybinė mokesčių inspekcija įvertina objektyvias priežastis ir priima individualius sprendimus, dėl kurių kasos aparato naudojimas atitinkamoje prekybos vietoje yra negalimas arba sukeltų akivaizdžiai neproporcingas administracinės naštos pasekmes.

Visais atvejais (nuostata galioja nuo 2014-04-29),  kai naudoti EKA nereikalaujama, gyventojas, vykdantis veiklą, asmeniui pageidaujant, turi išduoti pinigų priėmimo kvitą arba kitą teisės aktų nustatytais atvejais vietoj jo naudojamą apskaitos dokumentą (VMI prie FM viršininko 2014 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. VA-25).

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-08-13 nutarimas Nr. 1283 „DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" II d. 12.1.p.
LRS  LR Finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. 1K-040 " DĖL GYVENTOJŲ, BESIVERČIANČIŲ INDIVIDUALIA VEIKLA (IŠSKYRUS GYVENTOJUS, ĮSIGIJUSIUS VERSLO LIUDIJIMUS), BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO " V d. 44 p.
LRS  VMI prie FM viršininko 2014-04-28 įsakymas Nr. VA-25 "DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2012 M. BALANDŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. VA- 40 ,,DĖL KASOS APARATO NENAUDOJIMO ATVEJŲ, KAI KASOS APARATO NEĮMANOMA NAUDOTI DĖL OBJEKTYVIŲ PRIEŽASČIŲ ARBA KASOS APARATO NAUDOJIMAS SUKELTŲ AKIVAIZDŽIAI NEPROPORCINGĄ ADMINISTRACINĘ NAŠTĄ IR APSKAITOS DOKUMENTO IŠRAŠYMO" PAKEITIMO "