« Grįžti

Kaip turi būti tvarkoma nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę gautų arba uždirbtų pajamų buhalterinė apskaita?

Atnaujinimo data: 2016-08-22
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.5.2] Buhalterinės apskaitos tvarkymas
[1.4.14.1] Per nuolatinę bazę Lietuvoje gautos individualios veiklos...
Registracijos numeris   KD-1603

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas besiverčiantis individualia veikla per nuolatinę bazę Lietuvoje, tvarkydamas buhalterinę apskaitą turi vadovautis Buhalterinės apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo".

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas (tiek taikantis pinigų apskaitos principą, tiek taikantis  kaupimo apskaitos principą) privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų - išlaidų apskaitos žurnalą.
Pajamų - išlaidų žurnalas gali būti nepildomas, jeigu:

-    gyventojas veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatą;
-  gyventojas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą, taiko dvejybinį įrašą ir jei iš jo pildomų apskaitos registrų galima nustatyti mokesčiams apskaičiuoti reikiamus duomenis.

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis kelių rūšių individualią veiklą per nuolatinę bazę,  privalo pildyti atskirus pajamų - išlaidų apskaitos žurnalus visoms vykdomoms individualios veiklos rūšims, kurios nurodytos Nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymos FR0469 formoje.

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, pasirinkęs leidžiamais atskaitymais laikyti 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, neprivalo pildyti pajamų - išlaidų žurnalo skilčių, susijusių su išlaidomis, be to neprivalo saugoti apskaitos dokumentų, kuriais pagrindžiamos išlaidos. Kiti individualios veiklos vykdytojai privalo saugoti apskaitos dokumentus ir pajamų - išlaidų žurnalus ne mažiau kaip 10 metų.

Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas, įregistravęs individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, privalo savo veikloje naudoti kasos aparatą, tai pirkėjui privalo išduoti kasos aparato kvitą, o jam pageidaujant ir sąskaitą-faktūrą, o PVM mokėtojas – PVM sąskaitą faktūrą.

Jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas, įregistravęs individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, neprivalo veikloje naudoti kasos aparato, tai pirkėjui turi išrašyti sąskaitą-faktūrą, o PVM mokėtojas – PVM sąskaitą faktūrą.

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje,  privalo naudoti kasos aparatą, kai vykdo prekybos veiklą (ne tik maisto bet ir kitomis prekėmis) pastatuose ar patalpose, kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuosiuose nameliuose, autoparduotuvėse.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. VA-40 „Dėl kasos aparato nenaudojimo atvejų, kai kasos aparato neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą" nustatyti atvejai, kada neprivaloma naudoti kasos aparato.

Teisės aktai
LRS  LR finansų ministro 2003-02-17 įsakymas Nr.1K-040 „DĖL GYVENTOJŲ, BESIVERČIANČIŲ INDIVIDUALIA VEIKLA (IŠSKYRUS GYVENTOJUS, ĮSIGIJUSIUS VERSLO LIUDIJIMUS), BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"