Kuriuo atveju gali atsirasti prievolė Lietuvos gyventojui registruotis PVM mokėtoju?

Atnaujinimo data: 2014-12-28
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.1.6] Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
[1.4.9.7] Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
[1.8.3.1.1.2] Lietuvos fiziniai apmokestinamieji asmenys
Registracijos numeris   KD-1973

 

Fiziniam asmeniui prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda:

- kai atlygis už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas per metus (per paskutinius 12 mėnesių) viršija 45 000 Eur (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt);

- jeigu tas pats asmuo (vienas ar kartu su kitais asmenimis, kurie pagal PVM įstatymą laikomi su juo susijusiais) kontroliuoja keletą juridinių asmenų, ir visų jo kontroliuojamų juridinių asmenų ir jo paties bendra gauta ar gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir /ar paslaugas suma per metus (per paskutinius 12 mėnesių) viršijo PVM įstatymo 45 000 Eur (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt) sumą, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno tokio asmens ar dalies jų gauto ar gautino atlygio suma yra mažesnė už nustatytą 45 000 Eur  (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt).

- kai fiziniai asmenys (ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema ir gyventojai, vykdantys ekonominę veiklą (besiverčiantys individualia, profesine, sporto, žemės ūkio ar kitokia veikla), kurie iš ES valstybių narių PVM mokėtojų ar kitų apmokestinamųjų asmenų, kurie privalo registruotis PVM mokėtojais įsigyja prekes ir visų įsigytų prekių vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino ES valstybėje, iš kurios prekės buvo atgabentos) einamaisiais kalendoriniais metais yra didesnė kaip 14 000 Eur (iki 2014-12-31 – 35 000 Lt).

Fiziniams asmenims nėra prievolės registruotis PVM mokėtojais, jeigu:

- atlygis už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas šalies teritorijoje per paskutinius 12 mėn nebuvo didesnis negu 45 000 Eur (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt);

- tiekiamos prekės ir (arba) teikiamos paslaugos PVM neapmokestinamos;

- iš kitos ES valstybės narės įsigyja naują transporto priemonę;

- iš kitos ES valstybės narės įsigytų prekių vertė ne didesnė negu 14 000 Eur  (iki 2014-12-31 – 35 000 Lt).

- kai fizinis asmuo per paskutiniuosius 12 mėnesių parduoda vieną jam nuosavybės teise priklausantį nekilnojamojo turto objektą (butą, žemės sklypą) ir šis sandoris yra atsitiktinio pobūdžio, t. y. fizinis asmuo įprastai nesiverčia nekilnojamojo turto pardavimu;

- gyventojas nevykdo prekių pardavimo ir (arba) paslaugų teikimo, t. y. nevykdo jokios ekonominės veiklos, tačiau iš ES valstybių narių įsigijo prekių daugiau kaip už 14 000 Eur (iki 2014-12-31 – 35 000 Lt) ir šios prekės yra skirtos gyventojo asmeniniam vartojimui;

Atkreipiamas dėmesys, kad gyventojas, kuris iš ES valstybės narės įsigyja naują automobilį, nepriklausomai nuo šio automobilio vertės, PVM mokėtoju neregistruojamas. Tačiau toks gyventojas privalo ne vėliau kaip iki 25 dienos kito mėnesio, einančio po naujos priemonės įsigijimo iš kitos ES valstybės narės savo AVMI pateikti tos transporto priemonės įsigijimo dokumento kopiją, o įsigytos naujos transporto priemonės pardavimo PVM apskaičiuos AVMI. Mokesčių administratoriaus apskaičiuotą PVM gyventojas privalo sumokėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pranešimo apie PVM apskaičiavimą gavimo.

Teisės aktai
LRS  PVMĮ 71- 75 str.