« Grįžti

Dėl gyventojų turto deklaravimo, įvedus eurą

Atnaujinimo data: 2014-03-18
Ši informacija skelbiama:
[1.6.1] Gyventojų turto deklaravimo įstatymas
Registracijos numeris   KD-8226   Data   2014-03-17

Klausimai ir atsakymai dėl gyventojų turto deklaravimo, susiję su euro įvedimu:

1. Kokia valiuta (litais ar eurais) turės būti nurodyti duomenys nuo euro įvedimo dienos gyventojų tikslinamoje ar pirminėje (įskaitant teikiamas pavėluotai) metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formoje, teikiamoje už kalendorinius metus, pasibaigusius (pavyzdžiui, 2014 m.) iki euro įvedimo dienos (iki 2014-12-31)?

Nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01) patikslintose ar pirminėse (įskaitant pavėluotai teikiamas) ataskaitinių laikotarpių (kalendorinių metų), pasibaigusių iki euro įvedimo dienos (iki 2014-12-31), metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formoje visi duomenys turės būti nurodyti litais.

2. Kokia valiuta (litais ar eurais) turės būti nurodyti duomenys nuo euro įvedimo dienos tikslinamoje ar pirminėje (įskaitant teikiamas pavėluotai) metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formoje, gyventojo teikiamoje už paskutinius 12 mėnesių, prasidedančius iki euro įvedimo dienos, o pasibaigsiančius po euro įvedimo dienos (po 2015-01-01)?

Pajamos, gautos ir iki euro įvedimo, ir po euro įvedimo dienos, pavyzdžiui, gautos 2014 m. birželio mėn. − 2015 m. gegužės mėn. laikotarpiu, metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos, teikiamos priedo „Gautos pajamos" FR0001P formoje, turi būti nurodytos eurais. Kalendoriniais metais turimo turto duomenys FR0001 formoje ir jos prieduose turi būti įrašomi taip pat eurais.