« Grįžti

Ar asmenys, ketinantys suteikti auką politinei partijai ar politinės kompanijos dalyviui, privalo deklaruoti turimą turtą?

Atnaujinimo data: 2015-10-18
Ši informacija skelbiama:
[1.6.3.1] Asmenys, privalantys deklaruoti turtą
Registracijos numeris   KD-7278

 

Nuo 2014-10-18 asmenys, ketinantys suteikti auką politinės kompanijos dalyviui ir jų šeimos nariai, privalo deklaruoti:

 1. paskutinių praėjusių kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais auka teikiama, gruodžio 31 d. turėtą turtą (įskaitant gautas pajamas), kai auka teikiama po gegužės 1 d.,

2. arba užpraeitų kalendorinių metų gruodžio 31 d. turėtą turtą (įskaitant gautas pajamas), kai auka teikiama iki gegužės 1 d.

Pavyzdžiui, finansiškai paremti savarankišką politinės kampanijos dalyvį savivaldos rinkimuose, įvyksiančiuose 2015 m. kovo 1 d., pageidaujantys gyventojai ir jų šeimų nariai turės deklaruoti 2013 m. gruodžio 31 d. turėtą turtą ir tais metais gautas pajamas.

 Gyventojai, deklaravę atitinkamų metų gruodžio 31 d. turėtą turtą ir gautas pajamas, prieš suteikdami auką savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, pakartotinai tų kalendorinių metų deklaracijos neteikia.

Deklaracijos neturi teikti gyventojai, kurių auka (aukų suma) vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui per politinę kampaniją neviršija 12 eurų (iki 2014-12-31 – 40 litų).

Nuo 2015-01-01deklaracijos neturi teikti gyventojai, kurių auka (aukų suma) vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui per politinę kampaniją neviršija 12  eurų.

Teisės aktai
LRS  GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMAS