Ar gyventojui, pradėjusiam ir (arba) nustojusiam eiti pareigas valstybės tarnyboje, reikia deklaruoti turtą ir pajamas?

Atnaujinimo data: 2017-10-01
Ši informacija skelbiama:
[1.4.13.2.1] Kurie asmenys turi deklaruoti pajamas
[1.6.3.1] Asmenys, privalantys deklaruoti turtą
Registracijos numeris   KD-2174

 

Kandidatai į valstybės tarnautojo pareigas, taip pat į visas kitas pareigas, nurodytas Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies  6–23, 29–33 ir 35 punktuose, privalo deklaruoti kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais kandidatuojama, gruodžio 31 dieną turimą turtą. Šie gyventojai turto deklaracijas mokesčio administratoriui turi  pateikti per 7 kalendorines dienas nuo prašymo kandidatuoti į minėtas pareigas pateikimo dienos.

Priimti ar paskirti į pareigas valstybės tarnautojai  ir  į  kitas šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalies  6–23, 29–33 ir 35 punktuose nurodytas pareigas priimti gyventojai privalo deklaruoti kalendorinių metų, einančių prieš  tuos metus, kuriais jie buvo priimti ar paskirti į pareigas, gruodžio 31 d. turėtą turtą. Deklaruoti turtą privalo ir  tokių gyventojų  šeimų nariai. Deklaracijos mokesčių administratoriui turi būti pateiktos per 30 dienų nuo priėmimo ar paskyrimo dienos. Jeigu tų kalendorinių metų turto deklaracijos jau buvo pateiktos (pavyzdžiui, kandidatuojant į pareigas), tai  pakartotinai  jų teikti nereikia.

Nustoję eiti pareigas valstybės tarnautojai, gyventojai,  atleisti iš Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies  6–23, 29–33 ir 35 punktuose nurodytų pareigų, bei jų šeimų nariai privalo deklaruoti kalendorinių metų, kuriais nustojo eiti tas pareigas, gruodžio 31 d. turėtą turtą.  Turto deklaracijos turi būti pateiktos iki kitų metų gegužės 1 dienos.

Šios gyventojų grupės privalo deklaruoti ne tik  turtą , bet ir metines pajamas,  metines pajamų mokesčio deklaracijas pateikdami per tokį patį terminą kaip ir turto deklaracijas.

Teisės aktai
LRS  GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMAS 2, 6 str.