« Grįžti

Ar politiko, valstybės tarnautojo bei kito pareigūno, privalančio pateikti metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją, sutuoktinis, kalendoriniais metais nutraukęs santuoką, privalo deklaruoti tais metais turėtą turtą?

Atnaujinimo data: 2016-07-21
Ši informacija skelbiama:
[1.6.3.1] Asmenys, privalantys deklaruoti turtą
Registracijos numeris   KD-6098

 

Jei politikas ar valstybės tarnautojas ar kitas pareigūnas, ataskaitiniais metais ( pvz., 2015 metais) nutraukė santuoką, tai buvęs sutuoktinis (jei jis pats ataskaitiniais metais nėjo pareigų, kurias einant būtina deklaruoti turtą), turto tų ataskaitinių metų, kuriais nutrūko santuoka, deklaruoti neprivalo.

Jei politikas ar valstybės tarnautojas ar kitas asmuo, kuriam yra prievolė teikti turto deklaraciją, nutraukė santuoką 2016 m., tai jis ir jo buvęs sutuoktinis (jei jis pats ataskaitiniais metais nėjo pareigų, kurias einant būtina deklaruoti turtą) turi pateikti 2015 m. mokestinio laikotarpio metinę pajamų ir turto deklaracijas.

Jei ataskaitiniais metais politikas ar valstybės tarnautojas ar kitas pareigūnas mirė (pvz., 2015 metais), tai jo sutuoktinis (jei jis pats ataskaitiniais metais nėjo pareigų, kurias einant būtina deklaruoti turtą), turto tų ataskaitinių metų, deklaruoti neprivalo.

Jei politikas ar valstybės tarnautojas ar kitas asmuo, kuriam yra prievolė teikti turto deklaraciją, mirė 2016 m., jį pergyvenęs sutuoktinis turi pateikti savo 2015 m. mokestinio laikotarpio metinę pajamų ir turto deklaracijas.

Teisės aktai
LRS  GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMAS 6 str. 3 d.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-02-09 įsakymas Nr. VA-13 „DĖL METINĖS GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS FORMOS IR JOS UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 4 p.