« Grįžti

Ar privalo deklaruoti turtą nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai, vadovų pavaduotojai ir jų šeimų nariai?

Atnaujinimo data: 2018-02-19
Ši informacija skelbiama:
[1.6.3.1] Asmenys, privalantys deklaruoti turtą
Registracijos numeris   KD-7961

 

Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymą  Nr. XIII-1000, turtą privalo deklaruoti nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai ir jų šeimos nariai, vadovų pavaduotojai ir jų šeimos nariai.

Kokios  įmonės yra svarbios nacionaliniam saugumui užtikrinti yra nurodyta Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme (toliau -- Įstatymas, įsigalioja nuo 2018-03-01). Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės suskirstytos į tris kategorijas pagal tai, kokią dalį tose įmonėse sudaro valstybei, savivaldybei ar valstybės valdomai bendrovei priklausančios akcijos. Visų trijų kategorijų įmonių sąrašai pateikti Įstatymo 1 – 3 prieduose.

Atkreipiame dėmesį, kad nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovams ir jų šeimų nariams, vadovų pavaduotojams ir jų šeimų nariams Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme Nr. IX-1007 nustatyta pareiga deklaruoti ir metines pajamas.

Teisės aktai
LRS  GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMAS 2 STR. 1 D.