« Grįžti

Kurie asmenys privalo deklaruoti turtą už 2016 metus?

Atnaujinimo data: 2017-01-31
Ši informacija skelbiama:
[1.6.3.1] Asmenys, privalantys deklaruoti turtą
Registracijos numeris   KD-8670

 

Pagal Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnį turimą turtą iki 2017 m. gegužės 1 d. deklaruoti privalo:

1. akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovai ir jų šeimų nariai;

2. antstoliai ir jų šeimų nariai;

3. asociacijų, kurių steigėja yra valstybė ar savivaldybė, vadovai ir jų šeimų nariai;

4. gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pagal Paramos būstui    įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, ir jų šeimų nariai;

5. Europos Parlamento nariai, išrinkti nuo Lietuvos Respublikos, ir jų šeimų nariai

6. kredito įstaigų tarybų ir (ar) valdybų nariai, administracijų vadovai, administracijų vadovų pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

7. Lietuvos banko valdybos nariai ir jų šeimų nariai;

8. Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės vado pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

9. Lietuvos Respublikos teismų pirmininkai, teismų pirmininkų pavaduotojai, teismų skyrių pirmininkai, teisėjai ir jų šeimų nariai;

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymu į pareigas priimti Europos Komisijos nariai, Audito Rūmų nariai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo nariai, Regionų komiteto nariai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai, teisminių ir kitokių tarptautinių institucijų pareigūnai ir jų šeimų nariai;

11. Ministro Pirmininko paskirti institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovai bei pareigūnai ir jų šeimų nariai;

12. Lygių galimybių kontrolierius ir jo šeimos nariai;

13. Nacionalinės teismų administracijos direktorius ir jo šeimos nariai;

14. notarai ir jų šeimų nariai;

15. profesinės karo tarnybos karininkai ir jų šeimų nariai, žvalgybos pareigūnai ir jų šeimų nariai;

16. prokurorai ir jų šeimų nariai;

17. Respublikos Prezidento paskirti institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovai bei pareigūnai ir jų šeimų nariai;

18. Seimo kontrolieriai ir jų šeimų nariai;

19. Seimo paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkai, jų pavaduotojai bei nariai ir jų šeimų nariai;

20. Respublikos Prezidento paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkai, jų pavaduotojai bei nariai ir jų šeimų nariai;

21. Seimo paskirti institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovai bei pareigūnai ir jų šeimų nariai;

22. Seimo Pirmininko paskirti institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovai bei pareigūnai ir jų šeimų nariai;

23. strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių valstybės įmonių ir akcinių bendrovių bei nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai, vadovų pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

24. vaiko teisių apsaugos kontrolierius ir jo šeimų nariai;

25. valstybės kontrolierius, valstybės kontrolieriaus pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

26. valstybės politikai ir jų šeimų nariai;

27. valstybės tarnautojai ir jų šeimų nariai;

28. valstybės ar savivaldybių įstaigų padalinių vadovai, jų pavaduotojai (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiame kitame struktūriniame padalinyje) ir jų šeimų nariai;

29. valstybės ar savivaldybių įmonių, kuriose valstybei ar savivaldybei priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

30. valstybės ir savivaldybės įmonių vadovai ir jų šeimų nariai;

31. valstybės ir savivaldybės įstaigų vadovai, pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

32. valstybinių aukštųjų mokyklų vadovai ir jų šeimų nariai;

33. viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo tarybų ir (ar) valdybų nariai, vadovai, jų pavaduotojai, vyriausieji redaktoriai, jų pavaduotojai, redaktoriai, jų pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

34. viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovai ir jų šeimų nariai;

35. Vyriausybės, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkai, jų pavaduotojai bei nariai ir jų šeimų nariai;

36. žurnalistų etikos inspektorius ir jo šeimos nariai;

37. 18 metų sulaukę nuolatiniai Lietuvos gyventojai, taip pat 18 m. ir vyresni asmenys įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties" nustatyta tvarką įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvoje, jeigu jie 2016 m. turėjo neįregistruotą Registre centre nekilnojamąjį turtą, didesnes nei 1500 Eur lėšas ne Lietuvos kredito įstaigose, pasiskolintų nesugrąžintų lėšų daugiau nei 1500 Eur, paskolintų ir nesusigrąžintų lėšų daugiau nei 1500 Eur, meno kūrinių, juvelyrinių dirbinių, kurių vieneto vertė didesnė nei 1500 Eur, vertybinių popierių daugiau nei už 1500 Eur (pastaba: pajamų deklaruoti jiems nereikia).

38. gyventojai, 2016 m. nustoję eiti 1–3, 5-36 punktuose nurodytas pareigas, ir jų šeimų nariai.

39. politinių partijų nariai ir jų šeimų nariai, išskyrus asmenis, kurių politinės partijos nario mokestis per 2016 m. neviršijo 360 eurų.

Teisės aktai
LRS  Turto deklaravimo įstatymo 2 str.