« Grįžti

Kaip deklaruoti turtą kartu gyvenantiems sutuoktiniams?

Atnaujinimo data: 2018-01-08
Ši informacija skelbiama:
[1.6.3.2] Deklaruojamas turtas
Registracijos numeris   KD-27

 

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai sulaukę 18 metų, taip pat sulaukę 18 metų ir vyresni asmenys, įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvoje, turėtą deklaruotiną turtą deklaruoja pateikdami atskiras gyventojo deklaracijas.

Kai gyventojas, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, neturi sutuoktinio ir/ar kitų šeimos narių, tai jis turėtą deklaruotiną turtą turi deklaruoti pateikdamas gyventojo deklaraciją, kitais atvejais (kai turi sutuoktinį ir/ar kitus šeimos narius)turi deklaruoti, pateikdamas šeimos deklaraciją.

Kiti kartu gyvenantys (bendrą ūkį turintys) sutuoktiniai (kuriems yra prievolė pildyti turto deklaracijas) gali pildyti ir teikti vieną bendrą šeimos deklaraciją arba atskiras gyventojo deklaracijas.

Kai gyventojas pateikia:

1. bendrą šeimos deklaraciją, tai joje turi būti nurodomas sutuoktinių ir nepilnamečių vaikų turėtas deklaruotinas turtas ir piniginės lėšos.

Kai bendrą šeimos deklaraciją teikia gyventojai pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, deklaracijoje nurodomas sutuoktinio ir kitų nurodytų šeimos narių turtas;

2. atskirą gyventojo deklaraciją, tai joje turi būti nurodyti tik jo (jos) turėto deklaruotino turto duomenys. Vienas iš sutuoktinių savo deklaracijoje turi nurodyti ir nepilnamečių vaikų turimą deklaruotiną turtą (išskyrus atvejus, kai deklaracijas teikia gyventojai, pageidaujantys gauti valstybės paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti), tačiau kito sutuoktinio turimo turto ar turto dalies savo deklaracijoje neturi nurodyti.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-02-09 įsakymas Nr. VA - 13 „DĖL METINĖS GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS FORMOS IR JOS UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" I d. 10 p.