« Grįžti

Kokiais atvejais ir kokį turtą deklaruoti privalo nuolatiniai Lietuvos gyventojai, sulaukę 18 metų, ir asmenys, įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvoje?

Atnaujinimo data: 2018-01-02
Ši informacija skelbiama:
[1.6.3.1] Asmenys, privalantys deklaruoti turtą
[1.6.3.2] Deklaruojamas turtas
Registracijos numeris   KD-7179

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, sulaukę 18 metų, taip pat 18 metų  ir vyresni asmenys Lietuvos Respublikоs įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties" nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvoje turi deklaruoti Turto deklaravimo įstatyme nurodytą turtą.

Gyventojai, sulaukę 18 metų ar įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvoje privalo pateikti turto deklaracijas vieną kartą ir tik tuo atveju, jeigu jie turi Turto deklaravimo įstatymo 3 str. 2 dalyje nurodyto deklaruotino turto tų metų, kai jiems sukanka 18 metų arba kai jie įgyja teisę nuolat gyventi Lietuvoje, gruodžio 31 dieną.

Turto deklaracijas tokie gyventojai turI pateikti iki kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, kuriais jie sulaukė 18 metų ar įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvoje (t. y. už kuriuos turi būti deklaruojamas turtas), gegužės 1 dienos.

Nurodyti gyventojai pagal Turto deklaravimo įstatymo 3 str. 2 d. turi deklaruoti šį turtą:

1. nekilnojamąjį turtą, įskaitant nebaigtą statyti statinį, kurio nuosavybės teisės nėra įregistruotos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (įskaitant visą užsienio valstybėje esantį nekilnojamąjį turtą, nesvarbu, ar jis tos valstybės teisės aktų nustatyta tvarka yra įregistruotas atitinkamuose registruose, ar ne);

2. meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė didesnė nei 1500 eurų (iki 2014-12-31 –  5 000 litų);

3. lėšas, turimas ne Lietuvos Respublikos bankuose, jeigu jų bendra suma didesnė nei 1500 eurų (iki 2014-12-31 –  5 000 litų);

4. pasiskolintas ir negrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma didesnė nei 1500 eurų (iki 2014-12-31 –  5 000 litų);

5. paskolintas ir nesusigrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma didesnė nei 1500 eurų (iki 2014-12-31 –  5 000 litų);

6. vertybinius popierius, jeigu jų bendra vertė didesnė nei 1500 eurų (iki 2014-12-31 –  5 000 litų)

Aukščiau nurodyti gyventojai turėtą deklaruotiną turtą deklaruoja, pateikdami atskiras gyventojo deklaracijas.

Atkreiptinas dėmesys į tai, jog turtą deklaruoti privalantys gyventojai, sulaukę 18 metų bei įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvoje, dėl šios atsiradusios prievolės neprivalo pateikti metinės pajamų deklaracijos.

Teisės aktai
LRS  GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMAS