« Grįžti

Deklaracijos FR0001 duomenų skelbimo tvarka

Atnaujinimo data: 2018-01-10
Ši informacija skelbiama:
[1.6.3.5.1] Bendroji pildymo informacija
Registracijos numeris   KD-74

 

1. Deklaracijos duomenys gali būti skelbiami, kai yra gyventojo rašytinis sutikimas.

2. Be sutikimo VMI internetiniame puslapyje  skelbiami duomenys asmenų, kurie kalendorinių metų, už kuriuos deklaruojamas turimas turtas, gruodžio 31 dieną ėjo tokias pareigas:

Respublikos Prezidento,

Lietuvos Respublikos Seimo narių,

Europos Parlamento narių,

Ministro Pirmininko, ministrų, Vyriausybės kanclerio, Vyriausybės kanclerio pavaduotojų, Ministro Pirmininko patarėjų, viceministrų, savivaldybių tarybų narių, ministerijų kanclerių,

Lietuvos Respublikos teismų pirmininkų, teismų pirmininkų pavaduotojų, teismų skyrių pirmininkų, teisėjų,

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių, Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos narių,

generalinio prokuroro, generalinio prokuroro pavaduotojų, Generalinės prokuratūros struktūrinių padalinių, taip pat apygardų ir apylinkių prokuratūrų vadovų,

valstybės kontrolieriaus, valstybės kontrolieriaus pavaduotojų,

Valstybės kontrolės valstybės tarnautojų,

Seimo kontrolierių,

Vyriausybės įstaigų, prie ministerijų įsteigtų departamentų, tarnybų, inspekcijų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų (generalinių direktorių, direktorių, viršininkų) ir vadovų pavaduotojų,

valstybės ir savivaldybių įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų vadovų, jų pavaduotojų, viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų, jų pavaduotojų, valstybės ir savivaldybių įmonių,

nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovų, jų pavaduotojų,

akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų, jų pavaduotojų,

politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų,

Lietuvos banko valdybos pirmininko, valdybos pirmininko pavaduotojų ir valdybos narių,

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir teritorinių muitinių valstybės tarnautojų,

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir teritorinių mokesčių inspekcijų valstybės tarnautojų,

Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities statutinių įstaigų valstybės tarnautojų, valstybės saugumo sistemos valstybės tarnautojų

ir išvardintų asmenų šeimos narių deklaracijų duomenys,

išskyrus asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, bei jų šeimos narių ir kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojų ir pareigūnų, kurių veiklą reglamentuoja Kriminalinės žvalgybos įstatymas ir Žvalgybos įstatymas, ir jų šeimos narių bei žvalgybos pareigūnų ir jų šeimos narių deklaracijų duomenis, yra skelbiami be šių gyventojų rašytinio sutikimo.

LRS  GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMAS 10 str.