« Grįžti

Deklaracijos FR0001 ir jos priedų užpildymo eilės tvarka

Atnaujinimo data: 2018-01-09
Ši informacija skelbiama:
[1.6.3.5.1] Bendroji pildymo informacija
Registracijos numeris   KD-80

 

Deklaracija ir jos priedai turi būti užpildomi tokia eilės tvarka:

1. atsižvelgiant į deklaruotino turto rūšį, pirmiausiai turi būti užpildomi atitinkami FR0001T, FR0001V, FR0001L, FR0001S, FR0001G, FR0001P priedai. Šie priedai užpildomi tik tada, kai turtą deklaruojantis gyventojas turi atitinkamos rūšies turto, kurį būtina deklaruoti:

1.1. FR0001T priede turi būti deklaruojamas nekilnojamasis turtas (įskaitant nebaigtus statyti statinius) ir pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomai teisiškai registruotinas kilnojamasis turtas;

1.2. FR0001V priede turi būti deklaruojami vertybiniai popieriai, kurių bendra vertė didesnė nei 1500 eurų (5 tūkst. Lt. iki 2014-12-31), meno kūriniai, brangakmeniai, juvelyriniai dirbiniai, taurieji metalai, kurių vieneto vertė didesnė nei 1500 eurų (5 tūkst. litų iki 2014-12-31);

1.3. FR0001L priede turi būti deklaruojamos didesnės nei 1500 eurų lėšos (5 tūkst. litų iki 2014-12-31);

1.4. FR0001S priede – gyventojo paskolintos ir nesusigrąžintos lėšos, kai jų bendra suma didesnė nei 1500 eurų (5 tūkst. litų iki 2014-12-31);

1.5. FR0001G priede – gyventojo pasiskolintos ir negrąžintos lėšos, kai jų bendra suma didesnė nei 1500 eurų (5 tūkst. litų iki 2014-12-31);

1.6. FR0001P priedą turi užpildyti tik tie gyventojai, kurie pageidauja gauti piniginę socialinę paramą (įskaitant ir jų šeimų narius), paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti (įskaitant ir jų šeimų narius), gyventojai, aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui (įskaitant ir jų šeimų narius), ir gyventojai, kurių politinės partijos nario mokestis per kalendorinius metus yra didesnis nei 360 eurų (1200 litų iki 2014-12-31) (įskaitant ir jų šeimų narius). Šiame priede turi būti nurodomos per ataskaitinį laikotarpį (ataskaitinius metus) gautos pajamos;

2. jei į vieną priedo lapą netelpa visas tos rūšies turtas, tai turi būti užpildomas kitas to priedo lapas;

3. užpildžius visus reikalingus priedus, užpildoma deklaracija.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-02-09 įsakymas Nr. VA - 13 „DĖL METINĖS GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS FORMOS IR JOS UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" II d. 15 p.