« Grįžti

Gyventojas 2017 m. pradžioje ėjo dvejas pareigas, dėl kurių turi teikti turto deklaraciją. Metų viduryje vienas pareigas nustojo eiti. Kokį pareigybės kodą turi nurodyti, teikdamas formą FR0001 už 2017 m., – nustojusio eiti pareigas ar tų pareigų, kurias ėjo gruodžio 31 d.?

Atnaujinimo data: 2018-03-01
Ši informacija skelbiama:
[1.6.3.5.1] Bendroji pildymo informacija
Registracijos numeris   KD-8899

 

Jeigu ataskaitiniais metais keitėsi gyventojo eitos pareigos, tačiau tiek ankstesnės, tiek ir naujosios pareigos nurodytos  GTDĮ 10 straipsnyje arba  GTDĮ 2 straipsnyje (kuriame nurodytos gyventojo eitos pareigos nepatenka į GTDĮ 10 straipsnyje nurodytų pareigų sąrašą, kurias einant deklaracijos duomenų išrašas privalo būti skelbiamas), tai deklaracijoje turi būti įrašomas ataskaitinių metų pabaigoje eitų pareigų kodas.

Šiuo atveju turi būti nurodomas metų pabaigoje einamų pareigų kodas.

Teisės aktai
LRS  GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMAS
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-02-09 įsakymas Nr. VA-13 „DĖL METINĖS GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS FORMOS IR JOS UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO