« Grįžti

Gyventojas turto deklaraciją FR0001 turi teikti pagal du pareigybės kodus. Kurios pareigybės kodą turi nurodyti deklaracijoje?

Atnaujinimo data: 2018-03-01
Ši informacija skelbiama:
[1.6.3.5.1] Bendroji pildymo informacija
Registracijos numeris   KD-8896

 

GTDĮ 10 straipsnyje nurodytas pareigas ėję gyventojai, kurių deklaracijų duomenys turi būti skelbiami GTDĮ 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, turi įrašyti vieną iš 501–534 kodų, atitinkantį jo ataskaitinių metų gruodžio 31 d. eitų pareigų kodą.

Jeigu gyventojas tų pačių ataskaitinių metų gruodžio 31 d. ėjo ir GTDĮ 10 straipsnyje nurodytas pareigas, ir kitas, nenurodytas GTDĮ 10 straipsnyje, tai deklaracijos 6 laukelyje jis turi įrašyti vieną iš 501 – 534 kodų, t. y. turi būti įrašomas pareigybių kodas, kurias ėjusių gyventojų deklaracijų duomenys privalo būti skelbiami GTDĮ 10 straipsnyje nustatyta tvarka.

Pavyzdžiui, 2017 m. gruodžio 31 d. akcinės bendrovės, kurios akcininkė yra valstybė, vadovo pareigas (pareigybės kodas 529) ėjęs gyventojas yra ir viešosios informacijos rengėjo (akcinės bendrovės „Z") valdybos narys (pareigybės kodas 720), deklaracijos 6 laukelyje turi įrašyti 529 kodą, o jo sutuoktinė, ėjusi notarės pareigas, – 588 pareigybės kodą.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-02-09 įsakymas Nr. VA-13 „DĖL METINĖS GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS FORMOS IR JOS UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMAS 10 str.