« Grįžti

Kaip deklaruoti suteiktas paskolas metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos priede FR000S „Suteiktos paskolos, jeigu mokesčių mokėtojas, privalantis deklaruoti turtą, per skolinimo platformą yra suteikęs paskolas dideliam skaičiui gyventojų?

Atnaujinimo data: 2016-12-02
Ši informacija skelbiama:
[1.6.3.5.1] Bendroji pildymo informacija
Registracijos numeris   KD-8501

 

Gyventojams, privalantiems deklaruoti turtą ir suteikusiems paskolas kredito gavėjams (gyventojams) per tarpusavio skolinimo platformą, Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos priede FR000S „Suteiktos paskolos" gali įrašyti bendrą paskolos sumą, o paskolos gavėju nurodyti bendrovės, valdančios tarpusavio skolinimo platformą, pavadinimą ir kodą.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-02-09 įsakymas Nr. VA - 13 „DĖL METINĖS GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS FORMOS IR JOS UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" VI d. 66 p.