« Grįžti

Kaip turi būti deklaruojamas bendrosios jungtinės ar dalinės nuosavybės teise turimas turtas?

Atnaujinimo data: 2017-02-05
Ši informacija skelbiama:
[1.6.3.5.1] Bendroji pildymo informacija
Registracijos numeris   KD-108

1. Kai deklaruojamas bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimas turtas:

1.1. užpildant šeimos deklaraciją, duomenys FR0001T, FR0001V priede turi būti nurodomi dviejose eilutėse: vienoje eilutėje – gyventojui priklausančio turto dalies vertė (½ turto vertės), kitoje eilutėje – sutuoktiniui priklausančio turto dalies vertė (½ turto vertės);

1.2. užpildant gyventojo deklaracijas, turi būti nurodoma tik kiekvienam iš sutuoktinių priklausančio turto dalies vertė (½ to turto vertės);

2. Kai deklaruojamas bendrosios dalinės nuosavybės teise turimas turtas:

2.1. užpildomoje šeimos deklaracijoje duomenys turi būti nurodomi keliose atskirose eilutėse: vienoje eilutėje nurodoma gyventojui nustatyto turto dalies vertė, kitoje eilutėje – sutuoktiniui nustatyto turto dalies vertė, taip pat atskiroje (-ose) eilutėje (-ose) turi būti nurodoma sutuoktinių vaikui (-ams) nustatyto turto dalies vertė, jei vaikas (-ai) turi turto bendrosios dalinės nuosavybės teise.

Kai šeimos deklaraciją užpildo gyventojai,  pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą , ir jų šeimos nariai, tai atskiroje (-ose) eilutėje (-ose) turi nurodyti ir GTDĮ 2 straipsnio 2 dalyje nurodytam (-iems) kitam (-iems) šeimos nariui (-iams) nustatyto turto dalies vertę, jei tie kiti šeimos nariai turi turto bendrosios dalinės nuosavybės teise (t. y. kiekvienam šeimos nariui nustatyto turto dalies vertė nurodoma atskirose eilutėse);

2.2. užpildomoje gyventojo deklaracijoje (kai sutuoktiniai teikia atskiras deklaracijas) turi būti nurodoma jam nustatyto turto dalies vertė, taip pat vieno iš sutuoktinių deklaracijoje nurodoma jo vaiko (vaikų) turimo turto dalies vertė.

Teisės aktai
LRS  VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. VASARIO 9 D. ĮSAKYMO NR. VA- 13 ,,DĖL METINĖS GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS FORMOS IR JOS UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" III d.17 p.