« Grįžti

Koks turtas deklaruojamas deklaracijos FR0001G priede?

Atnaujinimo data: 2018-01-09
Ši informacija skelbiama:
[1.6.3.5.1] Bendroji pildymo informacija
Registracijos numeris   KD-99

 

FR0001G priede turi būti deklaruojamos gyventojo tiek iš Lietuvos, tiek ir iš užsienio valstybės fizinio ar juridinio asmens pasiskolintos ir iki ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigos nesugrąžintos lėšos (įskaitant įsigytų kreditinių kortelių panaudotas ir iki ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigos nesugrąžintas lėšas), kurių bendra suma yra didesnė nei 1500 eurų (5 tūkst. litų iki 2014-12-31). 

Jei gyventojo gautų paskolų bendra suma yra lygi ar mažesnė nei 1500 eurų (5 tūkst. litų iki 2014-12-31), tai jis neturi užpildyti FR0001G priedo.

Tiek gyventojo, tiek šeimos deklaracijoje pasiskolintas ir iki ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigos negrąžintas lėšas turi nurodyti tas sutuoktinis, kuris paskolos sutartyje įvardytas paskolos gavėju.  

Gyventojo iš skirtingų asmenų gautos paskolos turi būti nurodomos skirtingose eilutėse. Užpildoma tiek eilučių, iš kelių skirtingų asmenų yra gautos paskolos, pavyzdžiui, gyventojas vieną kartą pasiskolino 1593 eurų (5500 litų) ir po kiek laiko iš to paties gyventojo pasiskolino dar 1158 eurų (4000 litų) (kurių iki ataskaitinių metų gruodžio 31 d. negrąžino), tai, užpildydamas FR0001G priedą, G3 laukelyje jis turi nurodyti visą 2751 eurų (9500 litų) pasiskolintą sumą, o FR0001G priedo G4 laukelyje turi nurodyti paskolos davėjo asmens kodą, vardą, pavardę.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-02-09 įsakymas Nr. VA - 13 „DĖL METINĖS GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS FORMOS IR JOS UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" VII d. 82 - 85p.