« Grįžti

Koks turtas deklaruojamas deklaracijos FR0001S priede?

Atnaujinimo data: 2018-01-09
Ši informacija skelbiama:
[1.6.3.5.1] Bendroji pildymo informacija
Registracijos numeris   KD-105

FR0001S priede turi būti deklaruojamos gyventojo kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, tiek esantiems Lietuvoje, tiek ir užsienio valstybėse, paskolintos ir iki ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigos nesusigrąžintos lėšos, kurių bendra suma didesnė nei 1500 eurų (5 tūkst. litų iki 2014-12-31).

Jei gyventojo suteiktų paskolų bendra suma yra lygi ar mažesnė nei 1500 eurų, tai jis neturi užpildyti FR0001S priedo.

Teikdamas tiek gyventojo, tiek šeimos deklaraciją, paskolintas ir iki ataskaitinių metų (laikotarpio) pabaigos nesugrąžintas lėšas savo deklaracijoje turi nurodyti tas sutuoktinis, kurio vardu sudaryta paskolos sutartis.

Gyventojo skirtingiems asmenims suteiktos paskolos turi būti nurodomos skirtingose eilutėse. Užpildoma tiek eilučių, keliems asmenims (gyventojams ar įmonėms) yra suteikta paskolų.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-02-09 įsakymas Nr. VA - 13 „DĖL METINĖS GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS FORMOS IR JOS UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 66 - 69 p.