Pareigybių (priežasčių) kodai

Atnaujinimo data: 2018-01-12
Registracijos numeris   KD-346 TURTO DEKLARAVIMO PAREIGYBIŲ (PRIEŽASČIŲ) KODŲ SĄRAŠAS: Deklaruojant 2017  ir vėlesnių...

Deklaracijos FR0001 duomenų skelbimo tvarka

Atnaujinimo data: 2018-01-10
Registracijos numeris   KD-74   1. Deklaracijos duomenys gali būti skelbiami, kai yra gyventojo rašytinis sutikimas. 2....

Deklaracijos FR0001 ir jos priedų užpildymo eilės tvarka

Atnaujinimo data: 2018-01-09
Registracijos numeris   KD-80   Deklaracija ir jos priedai turi būti užpildomi tokia eilės tvarka: 1. atsižvelgiant į...

Koks turtas deklaruojamas deklaracijos FR0001G priede?

Atnaujinimo data: 2018-01-09
Registracijos numeris   KD-99   FR0001G priede turi būti deklaruojamos gyventojo tiek iš Lietuvos, tiek ir iš užsienio...

Koks turtas deklaruojamas deklaracijos FR0001L priede?

Atnaujinimo data: 2018-01-09
Registracijos numeris   KD-90 FR0001L priede   gyventojas privalo deklaruoti visas didesnes nei 1500 eurų lėšas (5 tūkst....

Koks turtas deklaruojamas deklaracijos FR0001S priede?

Atnaujinimo data: 2018-01-09
Registracijos numeris   KD-105 FR0001S priede turi būti deklaruojamos gyventojo kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, tiek...

Koks turtas deklaruojamas deklaracijos FR0001T priede?

Atnaujinimo data: 2018-01-09
Registracijos numeris   KD-109   Deklaracijos FR0001T priede turi būti nurodomas tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse...

Koks turtas deklaruojamas deklaracijos FR0001V priede?

Atnaujinimo data: 2018-01-09
Registracijos numeris   KD-112 Deklaracijos FR0001V priede turi būti deklaruojami tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse...

Kurie gyventojai privalo pildyti deklaracijos FR0001P priedą?

Atnaujinimo data: 2018-01-09
Registracijos numeris   KD-98   FR0001P priedą turi užpildyti tik gyventojai, pageidaujantys gauti : piniginę...

Kaip turi būti deklaruojamas bendrosios jungtinės ar dalinės nuosavybės teise turimas turtas?

Atnaujinimo data: 2017-02-05
Registracijos numeris   KD-108 1. Kai deklaruojamas bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimas turtas: 1.1. užpildant...