« Grįžti

Ar apmokestinama vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką, turtinė, neturtinė žala bei nustatyto dydžio kompensacija, kai darbo ginčą nagrinėjantis organas nustato, kad darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžintas?

Atnaujinimo data: 2019-01-08
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.2.2] Pajamų, susijusių su darbo santykiais, apmokestinimas
Registracijos numeris   KD-8981

 

Darbo kodekso 218 str. 4 dalies pagrindu darbdavio darbuotojui išmokėtos išmokos:

  • vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką, apmokestinamas kaip su darbo santykiais susijusios pajamos;
  • nustatyto dydžio kompensacija, kai darbo ginčą nagrinėjantis organas nustato, kad darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžintas, sumos turtinei ir teismo priteistos sumos neturtinei žalai atlyginti neapmokestinamos pajamų mokesčiu.

Pavyzdys

Darbo kodekso 218 straipsnio 4 dalyje aptarta, kad, jeigu darbo ginčą dėl teisės nagrinėjantis organas nustato, kad darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžintas dėl ekonominių, technologinių, organizacinių ar panašių priežasčių arba dėl to, kad jam gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, arba kai darbuotojo negrąžinti prašo darbdavys, darbo ginčą nagrinėjantis organas priima sprendimą pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtu, priteisia išmokėti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip už vienus metus, ir patirtą turtinę ir neturtinę žalą. Taip pat darbuotojui priteisiama kompensacija, kurios dydis yra lygus vienam darbuotojo vidutiniam darbo užmokesčiui už kiekvienus dvejus darbo santykių trukmės metus, bet ne daugiau kaip šeši darbuotojo vidutiniai darbo užmokesčiai.

Pripažinus darbuotojo atleidimą neteisėtu, darbuotojui išmokėta Darbo kodekso 218 straipsnyje nustatyto dydžio kompensacija pajamų mokesčiu neapmokestinama. Darbuotojui išmokėta suma turtinei žalai atlyginti priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms pagal GPMĮ 17 str.1 d. 31 punktą.

Priteistas vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką apmokestinamas kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos.

Kai darbo ginčą dėl teisės nagrinėjantis organas yra teismas, priteista neturtinė žala priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 31 punktą.

Kai darbo ginčą dėl teisės nagrinėjantis organas yra darbo ginčų komisija, jos sprendimu priteista neturtinė žala nepriskiriama neapmokestinamosioms pajamoms pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 31 punktą, todėl tokia darbdavio išmokama neturtinės žalos suma apmokestinama kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos.

 

Teisės aktai
LRS  Darbo kodeksas