« Grįžti

Ar apmokestinamos jūrininkų pajamos, gautos už darbą laivo reiso metu ir už darbą ne reiso metu?

Atnaujinimo data: 2019-02-02
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.10] Jūrininkų pajamos
Registracijos numeris   KD-1077

Pagal GPMĮ 17 str. 1 dalies 45 punktą jūrininkų už darbą laivo reiso metu gautos pajamos priskiriamos neapmokestinamoms pajamoms, jeigu jūrininkų pajamos gautos už darbą laivo, įregistruoto Europos ekonominės erdvės valstybės jūrų laivų registre.

Tuo atveju, kai jūrininkas pasibaigus laivo, įregistruoto Europos ekonominės erdvės jūrų laivų registre, reisui dirba krante (ne pakrovimo ar iškrovimo darbus), jo pajamos yra apmokestinamos 20 proc. (iki 2018-12-31 15 proc.) pajamų mokesčiu.

Pavyzdys

Tarkime, kad jūrininkas laivo, įregistruoto Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, reiso metu birželio mėnesį už 12 darbo dienų gavo 2 500 Eur su darbo santykiais susijusių pajamų. Pasibaigus laivo reisui, jūrininkas už birželio mėnesio 10 darbo dienų darbą krante gavo 1 200 Eur su darbo santykiais susijusių pajamų. Vadinasi, birželio mėnesį jūrininkas gavo 3 700 Eur su darbo santykiais susijusių pajamų. Pajamų mokesčiu neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos tik laivo reiso metu gautos pajamos. Pajamos, gautos  už darbą krante ¬1200 Eur apmokestinamos GPMĮ nustatyta tvarka, taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą.

 

Pajamos, gautos iš laivo, įregistruoto ne Europos ekonominės erdvės valstybės jūrų laivų registre, apmokestinamos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.

Pajamos, gautos už vykdomus darbus ne laivo reiso metu, apmokestinamos taikant 20 proc.(iki 2018-12-31 15 proc.) pajamų mokesčio tarifą.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 6 str., 17 str. 1 d. 45 p.