Ar bus nustatytas datos apribojimas? Pvz., išrašiau S / F, pamiršau įvesti į programą, galėsiu tą padaryti po pusmečio atbuline data?

Atnaujinimo data: 2019-10-09
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.5] i.APS
Registracijos numeris   KD-9021

 

Naudotojas pajamų ir išlaidų dokumentus gali įvesti bet kada per einamąjį mokestinį laikotarpį. Pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, dokumentus bus leidžiama vesti taip, kad tai neprieštarautų galiojantiems teisės aktams (bus sudarytos techninės galimybės atlikti norimus duomenų taisymus).