Ar, darbo santykiams pasibaigus ir darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su darbuotoju, yra apmokestinamos išmokamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso (DK) 147 straipsnio 2 dalyje nustatytos netesybos?

Atnaujinimo data: 2019-03-12
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.3] Delspinigiai už pavėluotą darbo užmokesčio išmokėjimą
Registracijos numeris   KD-747

 

Atsižvelgiant į netesybų esmę, jos laikomos kompensacijomis, priskirtinomis susijusioms su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais pajamoms.

GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta išimtis dėl kompensacijų, kurioms netaikoma šiame punkte nustatyta mokesčio lengvata, t. y. kompensacijos, mokamos nutraukus darbo sutartį ar jos esmę atitinkančią sutartį, ir piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas yra priskiriamos gyventojo apmokestinamosioms pajamoms.

Nuo 2019-01-01 išmokamoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms nustatytas 20 procentų pajamų mokesčio tarifas. 15 procentų pajamų mokesčio tarifas taikomas tik 2018 metų ar ankstesnio mokestinio laikotarpio apskaičiuotoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms, išmokėtoms 2019 m. ar vėliau.

Toms pagal DK 147  straipsnio 2 dalį išmokamoms netesyboms, kurios yra apskaičiuojamos 2019 metais, turi būti taikomas jų apskaičiavimo metu galiojantis 20 procentų pajamų mokesčio tarifas.

Pajamų mokesčio tarifų lentelę rasite čia.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 17 str. 1 d. 5 p.
LRS  Darbo kodeksas, 147 str. 2 d.