« Grįžti

Ar fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą (renginių organizavimas), pardavęs paties pasigamintą bilietą, turi klientui išrašyti sąskaitą faktūrą?

Atnaujinimo data: 2019-04-29
Ši informacija skelbiama:
[1.4.9.5.1] Apskaitos dokumentai
Registracijos numeris   KD-8253

Nuo 2019-05-14

Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklės reglamentuotos VMI prie FM viršininko 2019-05-14 įsakymu Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo"

Nuo 2019-05-01 neteko galios.

Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės patvirtintos 2002 m. spalio 30 d. finansų ministro įsakymu Nr. 340.

Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymo Nr.341 „Dėl bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo" bilietas, atitinkantis šiose taisyklėse nustatytus reikalavimus, yra grynųjų pinigų priėmimo dokumentas, kuris po jo pardavimo suteikia jį įsigijusiam asmeniui teisę pasinaudoti biliete nurodyta paslauga ir įrodo paslaugos pardavimo ūkinės operacijos įvykdymą. Todėl, jeigu parduodamas bilietas atitinka nustatytus reikalavimus ir yra apskaitytas taisyklėse nustatyta tvarka, papildomai neišrašoma sąskaita faktūra.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2019-05-14 įsakymas Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo"
LRS  LR finansų ministro 2002-10-30 įsakymas Nr. 341 „DĖL BILIETŲ NAUDOJIMO IR APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 2 p.