« Grįžti

Ar gali gyventojas patikslinti jau pateiktą mokesčių administratoriui FR0512 prašymą?

Atnaujinimo data: 2019-02-19
Ši informacija skelbiama:
[1.4.15.2] FR0512 formos pildymas ir pateikimas, tikslinimas
[1.17.4] 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimas paramai ir 1...
Registracijos numeris   KD-2703

Pateiktas FR0512 formos prašymas gali būti tikslinamas iki:

− kitų kalendorinių metų, einančių po tų metų, už kuriuos nuo gautų pajamų prašoma pervesti sumokėto pajamų mokesčio dalį, rugpjūčio 20 d., kai pajamų mokesčio dalis skiriama vienerius metus,

− iki kalendorinių metų, einančių po tikslinančiojo Prašymo 5 laukelyje nurodytų metų (ne vėlesnių už nurodytą tikslinamojo Prašymo E5 laukelyje), rugpjūčio 20 d., kai pajamų mokesčio dalis buvo paskirta ilgiau kaip vienerius metus.

Pavyzdžiai

1. Gyventojas 2020 m. kovo 4 d. pateikė Prašymą pervesti dalį pajamų mokesčio, sumokėto nuo 2019 m. gautų pajamų. Gyventojas, nusprendęs patikslinti Prašymą (pavyzdžiui, paramos gavėją ir / ar politinę partiją), patikslintą Prašymą pateikti gali iki 2020 m. rugpjūčio 20 dienos.

2. Gyventojas 2016 m. balandžio 2 d. pateikė Prašymą pervesti dalį pajamų mokesčio, sumokėto (mokėtino) nuo 2015−2018 m. gautų (gautinų) pajamų. 2019 m. pradžioje jis nusprendė paremti kitą paramos gavėją ir / ar kitą politinę partiją. Siekdamas, kad pajamų mokesčio dalis kitam paramos gavėjui būtų pervesta jau 2019 m. (nuo 2018 m. gautų pajamų), patikslintą Prašymą gyventojas turėtų pateikti iki 2019 m. rugpjūčio 20 dienos.

Prašymo FR0512 tikslinimo atvejai

Prašymo FR0512 tikslinimas

Nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti kitam paramos gavėjui (ne profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui)

reikia užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 6S laukelius, o E1–E5 laukeliuose įrašyti patikslintus duomenis.

Nusprendus pakeisti paramos gavėjui (ne profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui) paskirtos pajamų mokesčio dalies dydį

reikia užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 6S laukelius, E1–E3, E5 laukelius, o E4 laukelyje įrašyti patikslintą pajamų mokesčio dalies dydį.

Nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti kitai politinei partijai

reikia užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 7S laukelius, o E1–E5 laukeliuose įrašyti patikslintus duomenis.

 

Nusprendus pakeisti politinei partijai paskirtos pajamų mokesčio dalies dydį

reikia užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 7S laukelius, E1–E3, E5 laukelius, o E4 laukelyje įrašyti patikslintą pajamų mokesčio dalies dydį.

Nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti kitai profesinei sąjungai (profesinių sąjungų susivienijimui) reikia užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 9S laukelius, o E1-E5 laukeliuose patikslintus duomenis.
Nusprendus pakeisti profesinei sąjungai (profesinių sąjungų susivienijimui) paskirtos pajamų mokesčio dalies dydį reikia užpildyti Prašymo 1, 2 , 3V, 3P, 4, 5, 9S laukelius, E1-E3, E5 laukelius, o E4 laukelyje įrašyti patikslintą pajamų mokesčio dalies dydį.

Paskyrusiam pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui, tačiau apsisprendusiam jo neberemti

 

 Prašyme gyventojas turi nurodyti:

1 laukelyje − savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą),

2 laukelyje − telefono kodą ir numerį,

3V laukelyje − savo vardą (vardus),

3P laukelyje − savo pavardę (pavardes),

4 laukelyje − adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti,

5 laukelyje – kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma nebepervesti (arba nuo kurių nutraukti pervedimą, kai pajamų mokesčio dalis buvo paskirta ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui), 6A laukelyje − „X" ženklą, reiškiantį, kad gyventojas nusprendė neberemti nei ankstesniame Prašyme nurodyto paramos gavėjo, nei jokio kito. Užpildžius 6A laukelį, visiems ankstesniame Prašyme nurodytiems paramos gavėjams pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama (nustojama pervesti tais metais, kuriais Prašymas gautas).

Pavyzdys

Gyventojas 2016 m. pateiktu Prašymu pajamų mokesčio dalį nuo 2015 m. gautų ir 2016−2019 m. laikotarpiu gautinų pajamų paskyrė vienam paramos gavėjui (vienetui). 2019 m. balandžio mėnesį jis apsisprendė neberemti nei to, nei kurio nors kito paramos gavėjo. Gyventojas pateikė patikslintą tinkamai užpildytą Prašymą, kurio 5 laukelyje nurodė 2018 m., o 6A laukelyje - „X" ženklą. Sumokėto pajamų mokesčio dalis nuo jo 2018−2019 m. pajamų paramos gavėjui nei 2019 , nei 2020 metais nebus pervedama.

Paskyrusiam pajamų mokesčio dalį politinei partijai, tačiau apsisprendusiam jos neberemti

 

Prašyme gyventojas turi nurodyti:

1 laukelyje − savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą),

2 laukelyje − telefono kodą ir numerį,

3V laukelyje − savo vardą (vardus),

3P laukelyje − savo pavardę (pavardes),

4 laukelyje − adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti,

5 laukelyje – kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma nebepervesti (arba nuo kurių nutraukti pervedimą, kai pajamų mokesčio dalis buvo paskirta ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui),

7A − „X" ženklą, reiškiantį, kad gyventojas nusprendė neberemti nei ankstesniame Prašyme nurodytos politinės partijos, nei jokios kitos. Užpildžius 7A laukelį, visoms ankstesniame Prašyme nurodytoms politinėms partijoms pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama (nustojama pervesti tais metais, kuriais Prašymas gautas).

Pavyzdys

Gyventojas 2018 m. pateiktu Prašymu pajamų mokesčio dalį nuo 2017 m. gautų ir 2018 m. laikotarpiu gautinų pajamų paskyrė vienai politinei partijai. 2019 m. jis apsisprendė neberemti nei tos, nei kurios nors kitos politinės partijos. Gyventojas iki 2019 m. rugpjūčio 20 d. pateikia patikslintą tinkamai užpildytą Prašymą, kurio 5 laukelyje nurodė 2018 m., o 7A laukelyje - „X" ženklą. Sumokėto pajamų mokesčio dalis nuo jo 2018 m. pajamų 2019 metais nebus pervesta.

Paskyrusiam pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui  ir politinei partijai, tačiau apsisprendusiam jų abiejų neberemti

 

Prašyme gyventojas turi nurodyti:

1 laukelyje − savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą),

2 laukelyje − telefono kodą ir numerį,

3V laukelyje − savo vardą (vardus),

3P laukelyje − savo pavardę (pavardes),

4 laukelyje − adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti,

5 laukelyje – kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma nebepervesti (arba nuo kurių nutraukti pervedimą, kai pajamų mokesčio dalis buvo paskirta ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui),

6A laukelyje − „X" ženklą, reiškiantį, kad gyventojas nusprendė neberemti nei ankstesniame Prašyme nurodyto paramos gavėjo, nei jokio kito. Užpildžius 6A laukelį, visiems ankstesniame Prašyme nurodytiems vienetams pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama (nustojama pervesti tais metais, kuriais Prašymas gautas),

7A − „X" ženklą, reiškiantį, kad gyventojas nusprendė neberemti nei ankstesniame Prašyme nurodytos politinės partijos, nei jokios kitos. Užpildžius 7A laukelį, visoms ankstesniame Prašyme nurodytoms politinėms partijoms pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama (nustojama pervesti tais metais, kuriais Prašymas gautas).

Paskyrusiam pajamų mokesčio dalį profesinei sąjungai (profesinių sąjungų susivienijimui), tačiau apsisprendusiam jos neberemti

Prašyme gyventojas turi nurodyti:

1 laukelyje − savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą),

2 laukelyje − telefono kodą ir numerį,

3V laukelyje − savo vardą (vardus),

3P laukelyje − savo pavardę (pavardes),

4 laukelyje − adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti,

5 laukelyje – kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma nebepervesti (arba nuo kurių nutraukti pervedimą, kai pajamų mokesčio dalis buvo paskirta ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui),

įrašyti X" ženklą 6A laukelyje, - kai tikslinamas 2018 m. ar anksčiau pateiktas Prašymas, kuriuo pajamų mokesčio dalis buvo paskirta profesinei sąjungai (profesinių sąjungų susivienijimui) arba 9A laukelyje, - kai tikslinamas 2019 m. ar vėliau pateiktas Prašymas.

Pavyzdys

Gyventojas 2018 m. pateiktu Prašymu pajamų mokesčio dalį nuo 2017 m. gautų ir 2018 m. laikotarpiu gautinų pajamų paskyrė vienai profesinei sąjungai. 2019 m. jis 12 apsisprendė neberemti nei tos, nei kurios nors kitos profesinės sąjungos. Gyventojas iki 2019 m. rugpjūčio 20 d. pateikia patikslintą tinkamai užpildytą Prašymą, kurio 5 laukelyje nurodė 2018 m., o 6A laukelyje - „X" ženklą. Sumokėto pajamų mokesčio dalis nuo jo 2018 m. pajamų 2019 metais nebus pervesta.

Nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti kitam paramos gavėjui (ne profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui), tačiau nekeičiant apsisprendimo dėl pasirinktos politinės partijos

 

Prašyme gyventojas turi nurodyti:

1 laukelyje − savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą),

2 laukelyje − telefono kodą ir numerį,

3V laukelyje − savo vardą (vardus),

3P laukelyje − savo pavardę (pavardes),

4 laukelyje − adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti,

5 laukelyje – kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pradėti pervesti kitam paramos gavėjui,

E1 laukelyje – skaitmenį 2 (gavėjo tipas),

E2 laukelyje – naujojo paramos gavėjo (vieneto ar meno kūrėjo) identifikacinį numerį (kodą),

E3 laukelyje - mokesčio dalies paskirtį (gali būti neužpildomas, kai mokesčio dalies paskirtį nurodyti nepageidaujama),

E4 laukelyje - mokesčio dalies dydį (procentais),

E5 laukelyje – paskutinius kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų prašoma pervesti pajamų mokesčio dalį, kai ją pageidaujama skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui,

6S laukelyje − „X" ženklą, reiškiantį, kad gyventojas nusprendė paremti kitą nei ankstesniame Prašyme nurodytą paramos gavėją. Užpildžius 6S laukelį, pajamų mokesčio dalis bus pervedama patikslintame Prašyme nurodytam paramos gavėjui.

Nereikia užpildyti 7S, 7A laukelių ir E1−E5 laukelių, nes duomenys, susiję su pasirinktai politinei partijai skiriama pajamų mokesčio dalimi, yra įrašyti anksčiau pateiktame Prašyme.

 

Teisės aktai
LRS  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. V-45 „Dėl prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo"